Utviklingssamling for trialjenter 16-18 desember

NMF inviterer til talentutviklingssamling for trialjenter 16-18 desember på Toppidrettssenteret . Det er begrenset deltakerantall, så dere  som vil være med må sende en søknad til Marius Dammyr – mariusdammyr@gmail.com  – i løpet av neste uke (frist 21 november) I søknaden skal du blant annet skrive om hvilke mål du har, hvor mye du trener nå, hva du … Les mer

Motorsportkonferansen 2011

Saksliste for Motorsportkonferansen Trial   1 Åpning v/leder 2 Valg av ordstyrer og referent 3 Sesongrapporter 2011 4 Internasjonal rapport v/ Anders Minken 5 Analyse og evaluering av årets stevner 6 Juryordningen ved NM og NC, skal vi opprettholde ordningen med fast jury? 7 Fastsettelse av startavgifter 8 Økonomi/Budsjett/Virksomhetsplan 9 Internasjonale regelendringer og andre tilpasninger av … Les mer