Landsomfattende rekrutteringsteam for jenter – søk innen 15. april

Teamet søker jenter som vil opp og fram! Bildet er fra samling på OMS 2011; fra venstre: Connie Ludvigsen, Anja Larsen, Silje Østlie og Ine Susanne Jensen.

Jenter kunne jo søke på linje med guttene inn til de regionale teamene, og to av tre team har også med en eller to jenter. Imidlertid har arbeidsutvalget for trial ønske om å favne bredere, og lage et felles team som skal fremme internasjonal satsing for jenter og kvinner. Her vil man også  ta med utøvere som er litt eldre enn regionteamene, og som allerede har nådd KE-nivå slik at det vil være en gruppe der det ligger godt til rette for erfaringsoverføring. I beskrivelsen 
opereres det med tre kategorier: juniorer, som har nivå til å begynne å kjøre KB denne sesongen, B-utøvere og Elite. I teamet på 8 skal det da være en fordeling mellom disse gruppene, der det ønskes en hovedvekt på junior.

For å kunne søke må du være født i 1999 eller tidligere, ha lyst og evne til å trene jevnlig og målrettet – og til å delta internasjonalt.

Mye mer informasjon finner du i  informasjonsbrosjyren
Lyst til å søke? Her er søknadsskjema!