Evigunge Maarten runder 80!

Det er smått utrolig, men Maarten Mager er 80 år i dag! 
Det er  bare et par år siden han selv sluttet med aktiv trial, og på landevei er han stadig i farta. Han driver firma, reiser på messer, er på løp i innland og utland og viser egentlig ingen tegn på å gire ned. 
 
I fjor ble han utnevnt til livsvarig æresmedlem av NMCU. egrunnelsen for prisen var bla.: Etablering av turmiljøet og anerkjennelse av motorsyklister  på 60 tallet, med oppstart av treff som lever den dag i dag. Maarten  fjorde en innsats for MC-sikkerhet. Han førte an i kampen for innføring av obligatorisk opplæring for MC og var Norges første kjørelærer. NRKs «Trafikkposten»  hadde i 1973 et innslag fra kjøreopplæringen ! Videre var han sterkt medvirkende til etablering av kvinnetrial og generell utbredelse og fremgang i norsk trial. Hans egen aktive karriere var sterk innen banesport. Med mye mer! 
Se mer i Trialavisas presentasjon på 75-års-dagen!   

Mer om Maartens mangfoldige  og spennende historie kan du lese i boka hans «Hollender funnet på Sognefjell» ..

Et utslag at engasjementet for trial er at han har gått inn som personlig sponsor for Erika Melchior. 

Trialavisa gratulerer med dagen, og ønsker til lykke med mange kommende sesonger! 

Program for arrangørkonferansen 17. mars

Konferansen er i år lagt til Clarion Hotel i Bergen, og går over en dag – lørdag 17 mars fra ca 10-19. 
Påmeldingsfristen er 2.mars!

Programmet for arrangørkonferansen er klart, og inneholder både nyttig arrangørstoff som  regelendringer, faste startnummer, trialprogrammet etc – og som vanlig mulighet for nødvendig oppdatering av  kompetanse og lisenser knyttet til arrangement.   

Program 

Lenke til påmelding 

Terminliste Hordaland!

HC1:        14. april,     NMK Bergen
HC2:        26. mai,      Osterøy
HC LAG:  27. mai,      Osterøy
HC3:          1. sept,      BTT
HC4:        22. sept,     VKT

Stadiontrial: 20. oktober, VKT

Trenersamling med Cabestany innleder påska

Arbeidsutvalget for trial fortsetter innsaten  for våre trenere.  I fjor var det Adam Raga som delte kunnskap og inspirasjon, og i år kommer jammen Albert Cabestany! 

24-25 mars er dato, og samlingen foregår i Søgne – med base i Motorsyklistens lokaler og ute i terrenget hos Søgne Trialklubb

Dette er altså et tilbud for trenere, både på forbunds- region og klubbnivå. Det er ikke deltakeravgift, men reise og opphold må dekkes av klubbene. 

Påmelding og svar på spørsmål rettes til per.aksel.nilsen@lyse.net. 

Mer info om tider og program i innbydelsen 

Midt-norsk terminliste er på plass

26  mai                     MNM 1                Volda / Ørsta Trialklubb 
02  juni                     MNM 2                Holmemstranda  
03  juni                     MNM 3                Valldal Trialklubb 

20 – 24 Juli:   Sommerleir for
                     KFUM/KFUK klubbene    Skodje Trialklubb 

01  sept                    MNM 4                 Kleive   Trialklubb 
15  sept                    MNM 5    Finale   Skodje Trialklubb 

Tiden er inne til å søke plass på regionale team 2018.

fra samling med mange ulike team, våren 2016!

Det er ønske fra trialgrenen å ha satsningsteam i alle regionene.
Vår erfaring er at det er nyttig å komme sammen på tvers av klubber og trene. Det er både motiverende og lærerikt.
I 2017 hadde grenen team i Rogaland, Region Sør og Region Øst. Vi ønsker å opprettholde disse teamene og i tillegg etablere team i Midt-Norge og Vest Norge (Bergen).  
Vi ønsker å få en full oversikt over hvem som søker på Trialteam, for så å være behjelpelig med trener og leder for teamene. Som leder for teamene har det ofte vært en av foreldrene eller en aktiv i klubben som tar på seg ansvaret.

Har dere utøvere jenter og gutter i aldersgruppe fra 13 år og opp til 17 + som er villig til å satse, kan vi se på muligheten til å etablere team. Utøvere bør kjøre Norges Cup i klasse Ungdom eller Junior. 

Grenen satser også på god opplæring og oppfølging av trenere som vil være med å trene de regionale teamene. I 2017 ble det arrangert trener kurs med Adam Raga, det er spennene planer for 2018 sesongen også. 😉

Teamene setter selv opp terminlisten for antall samlinger, det har variert fra 6-8 samlinger i året. Egenandelen har variert fra 3000,- til 5000,- avhengig av hvor mye man vil ha ut av det. Grenen bidrar med økonomisk støtte som sammen med egenandel gir en sunn økonomi mht innleie av trenere.

Sendt søknad med noen opplysninger om hvor mye du trener og hva du har tenkt å kjøre i 2018 sesongen.
Se brosjyren for regionsteamene fra 2017 og ta med de opplysningene vi har i søknadskjemaet der. 

NB: Denne søknadsrunde gjelder ikke Region Øst, de har et eget opplegg og har hatt opptak. Se Region Øst sine sider.  

Send søknad innen 9 februar til marianne.lundevold@gmail.com
Eventuelle spørsmål kan rettes til Marianne på e-post eller tlf. 45235898.

I startgropa for nytt startnummer?

Henrik wergeland måtte tape vesten til låret !

I år blir det mulig å få fast startnummer, og ikke bare det: du kan få velge! 
Har du et lykketall mellom 21 og 999 er det fritt fram og først til mølla. 
1-10 er reserver menn elite og 11-20 kvinner elite, etter plassering i 2017. 
Det åpnes for bestilling 1.februar og det kan jo tenkes å være rift om noen gullsifre?
I perioden fram til 1.mars koster det 200 kr, deretter er det gratis utdeling av ledige nummer hvis jeg forstår det rett. 

Velger du et startnummer over 199 må du sjøl stille med vest, men da er du til gjengjeld sikret en som passer. 

Full informasjon hos NMF