Trenersamling med Cabestany innleder påska

Arbeidsutvalget for trial fortsetter innsaten  for våre trenere.  I fjor var det Adam Raga som delte kunnskap og inspirasjon, og i år kommer jammen Albert Cabestany! 

24-25 mars er dato, og samlingen foregår i Søgne – med base i Motorsyklistens lokaler og ute i terrenget hos Søgne Trialklubb

Dette er altså et tilbud for trenere, både på forbunds- region og klubbnivå. Det er ikke deltakeravgift, men reise og opphold må dekkes av klubbene. 

Påmelding og svar på spørsmål rettes til per.aksel.nilsen@lyse.net. 

Mer info om tider og program i innbydelsen 

Midt-norsk terminliste er på plass

26  mai                     MNM 1                Volda / Ørsta Trialklubb 
02  juni                     MNM 2                Holmemstranda  
03  juni                     MNM 3                Valldal Trialklubb 

20 – 24 Juli:   Sommerleir for
                     KFUM/KFUK klubbene    Skodje Trialklubb 

01  sept                    MNM 4                 Kleive   Trialklubb 
15  sept                    MNM 5    Finale   Skodje Trialklubb 

Tiden er inne til å søke plass på regionale team 2018.

fra samling med mange ulike team, våren 2016!

Det er ønske fra trialgrenen å ha satsningsteam i alle regionene.
Vår erfaring er at det er nyttig å komme sammen på tvers av klubber og trene. Det er både motiverende og lærerikt.
I 2017 hadde grenen team i Rogaland, Region Sør og Region Øst. Vi ønsker å opprettholde disse teamene og i tillegg etablere team i Midt-Norge og Vest Norge (Bergen).  
Vi ønsker å få en full oversikt over hvem som søker på Trialteam, for så å være behjelpelig med trener og leder for teamene. Som leder for teamene har det ofte vært en av foreldrene eller en aktiv i klubben som tar på seg ansvaret.

Har dere utøvere jenter og gutter i aldersgruppe fra 13 år og opp til 17 + som er villig til å satse, kan vi se på muligheten til å etablere team. Utøvere bør kjøre Norges Cup i klasse Ungdom eller Junior. 

Grenen satser også på god opplæring og oppfølging av trenere som vil være med å trene de regionale teamene. I 2017 ble det arrangert trener kurs med Adam Raga, det er spennene planer for 2018 sesongen også. 😉

Teamene setter selv opp terminlisten for antall samlinger, det har variert fra 6-8 samlinger i året. Egenandelen har variert fra 3000,- til 5000,- avhengig av hvor mye man vil ha ut av det. Grenen bidrar med økonomisk støtte som sammen med egenandel gir en sunn økonomi mht innleie av trenere.

Sendt søknad med noen opplysninger om hvor mye du trener og hva du har tenkt å kjøre i 2018 sesongen.
Se brosjyren for regionsteamene fra 2017 og ta med de opplysningene vi har i søknadskjemaet der. 

NB: Denne søknadsrunde gjelder ikke Region Øst, de har et eget opplegg og har hatt opptak. Se Region Øst sine sider.  

Send søknad innen 9 februar til marianne.lundevold@gmail.com
Eventuelle spørsmål kan rettes til Marianne på e-post eller tlf. 45235898.

I startgropa for nytt startnummer?

Henrik wergeland måtte tape vesten til låret !

I år blir det mulig å få fast startnummer, og ikke bare det: du kan få velge! 
Har du et lykketall mellom 21 og 999 er det fritt fram og først til mølla. 
1-10 er reserver menn elite og 11-20 kvinner elite, etter plassering i 2017. 
Det åpnes for bestilling 1.februar og det kan jo tenkes å være rift om noen gullsifre?
I perioden fram til 1.mars koster det 200 kr, deretter er det gratis utdeling av ledige nummer hvis jeg forstår det rett. 

Velger du et startnummer over 199 må du sjøl stille med vest, men da er du til gjengjeld sikret en som passer. 

Full informasjon hos NMF 

Ny versjon av terminlista er klar

De endringene som var varslet ble realisert: 

Det blir en «NM-uke» inkl X-trial, bygd over samme lest som «SM-veckan»
Nordisk Mesterskap flyttes da til 25.august ( arrangeres i Sverige, hos Ale TK – ikke allverdens langt unna!)
NM og NC-finalen på OMS flyttes da til 8-9 september

Norske datoer for statusløp: 
5. og 6. mai:      NC 1 og NC 2, Skiptvet
9. og 10.juni:     NC3 og NC4, Bergen
15-19. august:  NM X-trial en av dagene, hvilken er ikke oppgitt. 
8. september:   NM, OMS
9.september:    NC5, OMS
29.september:  NM lag, Gjerstad

Noen åpne løp er også på plass: Kråkerøy Open 21.april og Hobøl 2-dagers 30 juni + 1.juli 

Terminliste  2018 – pr. 26.november 2017

 

 

Kortrapport fra Motorsportkonferansen – med terminliste!

Bjørn Hovden har sendt en kortrapport fra det ekstraordinære tinget og grenmøtet på Motorsportkonferansen: 

På tinget ble idrettspolitisk dokument  vedtatt etter mye korrektur og kommaflytting. Trialgrenen hadde kun et ankepunkt og det var under behandlingen av langtidsbudsjett pkt 11: toppidrett. Her fremmet grenen et alternativt forslag til finansiering en FS sitt forslag. FS ønsket at midler til MA skulle tildeles før tildeling til grenene. Grenen MX, RR og Trial ønsket å opprettholde dagens praksis slik at grenen også i fremtiden gis anledning til å legge premisser for toppidretts satsningen i egen gren. Forslaget fra Trialgrenen ble vedtatt og dagens praksis opprettholdes. Tinget var for øvrig ikke ferdig før nærmere halv ett så det ble et langdrygt forbundsting 😊

 

På grenmøtet var 8 saker oppe til behandling og utfallet ble følgende:
1.Stikkprøvekontroll teknisk: ikke vedtatt.
2. Start rekkefølge lag NM, vedtatt
3. Faste startnummer: intensjonen om faste startnummer for de som ønsker dette ble stemt over og vedtatt.
Arbeidsutvalget presenterer konkret hvordan løsningen blir på arrangørkonferansen i Bergen den 17 mars 
4. Resultatberegning NM lag: vedtatt med presisering om at det er «tellende» 0,1,2 osv som gjelder
5. Tillate rygging gjennom egen port: ikke vedtatt 
6 og 7. Tilbake til 12 innledende seksjoner og 3 egne til finale i NM: Vedtatt 
8. Økt kjøretid på NM: bortfalt etter behandling av 6 og 7

Foreløpig terminliste pr 12.november 2017– se kommentarer under

Terminlista : Det jobbes mot en NM uke (som SM veckan) i uke 33.
NIF og NRK er arrangører og NMF er et av flere forbund som er invitert.
Grenen har utfordret Riska Motorsykkelklubb og de har sagt seg villige til å stille som arrangør med Martin Haga som prosjektleder. Tommel opp for Mr Haga 👍 Det legges opp til et X-Trial NM og en egen prosjektgruppe for dette ble satt på MSK dag 2. Mer informasjon kommer fortløpende

Terminliste: Her er det en kollisjon med Nordisk og NM uken. Bjørn Hovden er i dialog med SVEMO for å forsøke å flytte Nordisk, da grenen har stor interesse av å legge til rette for NM uken hvor vi får anledning til å vise sporten vår på nasjonal tv. Avventer tilbakemelding fra SVEMO på hvorvidt Nordisk kan flyttes til helgen etter.

Hvis Nordisk blir flyttet en uke vil stevnet treffe NM-helga på OMS. NM og NC-finalen vil da også bli flyttet i tid.  

Terminlisten er derfor ikke endelig og endringer kan forekomme

Gammal trialfilm på DVD

Maarten Mager og Svein Flagestad har lagt ned et stort arbeid for å digitalisere en del film fra norsk trialhistorie i perioden 1987-2002.

Det er i alt 14 plater, som med ett unntak koster 75 kr/stk. 
( Men kvantumsrabatt kr 60/stk ved kjøp av mer enn 2) 
Unntaket er filmen fra lag-VM 2002 ( kr 100). 

(Prisene er satt lavt, men med et visst håp om å dekke kostnadene til digitalisering og kopiering) 

Bestilling sendes til maarten@4768.no 

Oppfordrer til å vise respekt for arbeidet disse har gjort, både da filmene ble laget og nå ved å digitalisere og forbedre de gamle opptakene. 

Det vil si: Ikke kopier, spre på facebook, Youtube eller andre kanaler uten avtale med opphavsmennene! 

 

Liste:
1 – NM-5 runde 1987 og 5. 1988

2 – Trial 1-2-3 (som var en film jeg laget for distribusjon til klubber/kommuner for å forklare hva trial er, artig med beskrivelse av datidens regler)

3 – 4. NM-Runde 1990 og 5. NM-Runde Sammenlagt 1990

4 – Skodje NM 1991 + noe fra 4. Runde i Larvik og 5. runde i Haugesund, litt fra VM i Sverige

5 – 1991 Italia treningstur med gutta.

6 – NM 1991 1. og 2. runde

7 – 1992 NM Haugesund og Italiatur med jentene

8 – 1993 noe fra VM  i Sverige

9 – 1994 VM runde i Tyskland

10 – 1996 TDN Sverige ca 30 min. + Mini-Troll ca 15 min.

11- 1997 Jentetur med løp til Italia + Milano-Messe + noe trening i Songdalen

12 – 1998 Norsk gruppe trener med Lampkin i England

13 – 1998 VM finale i Oslo

14 – 2002 TDN i Portugal (med norsk sølv og gull)

 

Klubbmesterskap i Songdalen

Songdalen Trialklubb avholdt sitt første klubbmesterskap under nytt navn. Her kjører alle mot alle – førerne deltar i sitt vanlige spor, og den med færrest prikker kommer øverst på lista. Deltakerne var i alderen 5-6 til 38 år , og den første som kan titulere seg klubbmester i Songdalen Trialklubb er Linea Andresen Barikmo!

Resultater klubbmesterskap:

  1. Linea Andresen Barikmo  5 prikker
  2. Fredrik Børslid Augland  14 
  3. Anton Nicolai Andresen Barikmo 18 
    (Wilde S. Moi Kristiansand TK – også 18)
  4. Henrik Bjørnholm  30
  5. Magnus Knutsen 39
  6. Ørjan Våge 48
  7. Johnny Bysheim 54 

I tillegg deltok Sverre Lundevold, Adrian Landaa, Sarah Bauer(!) og Eilif Lundevold, men disse er ikke rangert ettersom det var et klubbmesterskap 🙂 

Takk til Kjetil Andresen for informasjon og bilder!