Søknad til regionsteam Øst 2024-25

Målsetningen for Team Øst er å hjelpe frem regionale utøvere som ønsker å satse på trial som idrett gjennom målrettet arbeid.
Teamet består av inntil 8 utøvere, og for å kunne komme med neste sesong må du søke innen 28.januar. Det blir en opptaks-samling i februar.

Mer om teamet finner du i invitasjonen (PDF), her er det også kontaktinfo til Maarten Swart.

Søknad sendes på eget søknadsskjema som du finner her. (word, last ned og fyll ut). Søknadsskjemaet inneholder også informasjon om teamet.

Lykke til!

2022-utgaven av Team Øst med trenere