Nytt fra MSK- nå oppdatert terminliste!

Roald Stenvik og Vidar Christensen avsluttet sine verv som grenleder og vara for trial. Takk for jobben dere har gjort!
Ny grenleder er Per-Aksel Nilsen med vara Hallgeir Barkved.
Cato Karlsen fortsetter også som leder av seksjonsstyret MC.
Jammen har vi mye dyktige folk i trialfamilien!

Under grenmøtet utmerket NM-finalen seg, hele 4 ulike forslag gikk ut på å kutte finalen og ha 15 seksjoner. Dette ble også vedtatt, sammen med en øking i den ordinære kjøretida fra 5 timer til 5t 30 min.
For lag-NM skal det settes ned en arbeidsgruppe som skal se på ulike tiltak for å unngå kø.
Startavgiftene for NM er uendret, ellers var flere forslag oppe til drøfting – se referatet.

En foreløpig terminliste for 2021 korrigert 26.11.20
13.-14. mars: Arrangørkonferanse, Riska Motorsykkelklubb, Sandnes
24.-25. april: NC 1-2, Karmøy Trialklubb
19.-20. juni: NC 3-4, Kristiansand Trialklubb
23. juni: NM X-trial, Sarpsborg, SMAK
3.-4. juli: Hobøl 2-dagers
24.-25. juli: NM og NC 5, OMS Trialklubb
14.-15. august: Nordisk Mesterskap individuelt og lag, Grimstad Trialklubb
02.oktober: NM Lag, Vaulali Trialklubb

Det kan bli nye endringer i listen

Kalender med internasjonale og nasjonale løp

Protokoll fra grenmøtet med årsrapporten 2020 fra trial

Opptaket til Team Norway junior er utsatt

Melding fra hovedtrener Geir Børre Pedersen:

Hei alle flotte trialfolk.
I 2020 har vi valgt å utsette opptak til Team Norway junior trial, på grunn av covid-19 situasjonen og de anbefalingene og retningslinjene som er satt av regjeringen. Vi kommer tilbake med dato når situasjonen er endret så vi kan gjennomføre dette.  
Søknadre mottas ut året – se vedlagt skjema ! SØKNADSSKJEMA (word)
Om noen har spørsmål rundt opptak: ta kontakt på geirbped@gmail.com
Mvh
Geir Børre Pedersen 
Hovedtrener team Norway junior trial. 

Arrangørkonferansen 2020- ny frist 1.mars

Arrangørkonferansen går i år i Fredrikstad, allerede helga 7-8 mars. Konferansen vil som vanlig inneholde en gjennomgang av de ulike reglementene, klubbdrift, stevneavvikling, seksjonslegging og Trialprogrammet.
Og ikke minst: en arena for å diskutere med likesinnede!
Alle opplysninger om kostnader og påmelding finnes i invitasjonen. Der er det også lenker til påmelding og hotellbestilling.
Klubbavgift kr 1000 er den samme uansett hvor mange dere melder på!
Frist for påmelding: 24.02.20 utvidet til 1.mars!

Invitasjon

Tid for å søke plass på regionsteam

Melding fra arbeidsgruppe Trial:

Regionens Trial Team i NMF er satsingsgrupper på tvers av klubbene i regionen, slik at utøvere kan komme sammen å trene med de som har ambisjoner og er på omtrent samme nivå. Vi åpner for inntak av nye utøvere i 2020.
Det forutsettes at utøvere som ønsker å søke er i aldersgruppen fra 13 -17 år ved første gangs inntak, at de satser langsiktig (minimum 2 år) og nasjonalt/evt. internasjonalt. Er du 12 år i år (2019), men fyller 13 i løpet av neste år kan du søke på teamet.

Søknadsfrist er 15 januar 2020. Beskjed om opptak i teamet vil bli gitt så snart som mulig etter søknadsfristen.

NB: Denne søknadsrunden gjelder ikke Region Øst, de har et eget opplegg og har hatt opptak i teamet.

For mer info se søknadskjema evt. ta kontakt med Marianne Lundevold , tlf 45235898.

Søknadskjema: https://forms.gle/3opgCMqP1jeUtMsu6

Bildet kan inneholde: 7 personer, personer smiler, folk som står, himmel, utendørs og natur
Trialteam Midtnorge trener på glatta i november

Uttak til TdN

Trial des Nations arrangeres i år på Ibiza, 27 og 28 september.
Lagene er nå tatt ut:

Herrer 
Sondre Gilje Haga
Håkon Pedersen
Jarand-Matias Vold Gunvaldsen
Reserve: Petter Bjerlin

Kvinner
Ingveig Håkonsen
Erika Melchior 
Huldeborg Barkved
Reserve: Seline Meling

Assistenter: 
Martin Hemmer
Stephan Müller
Joa Hindren
Petter Bjerlin

Team Manager: Marius Dammyr


Laguttak Nordisk Mesterskap

Lagene til Nordisk Mesterskap er tatt ut, men fortsatt mangler noen veteraner!

Kvinner: 
Ingveig Håkonsen, TRS 250cc Skiptvet MAK
Erika Melchior, Sherco 250cc Valldal 
Seline Meling, Beta 250cc Riska
Reserve: Ingeborg Bergersen, Skiptvet MAK
Lagleder: Martin Hemmer

Senior: 
Sondre G. Haga, TRS 250, Riska 
Petter Bjerlin, Gas Gas 300, OMS
Jarand-Matias Vold Gunvaldsen, TRS 250, Grimstad MAU

Reserve: Mats Nilsen, Sherco 250, Riska
Lagleder : Marius Dammyr

Junior:
Mats Nilsen, Sherco 250cc, Riska MK
Simen Eliassen,Beta 125cc, Vaulali
Arne Ramsland, Beta 125cc, Søgne trialklubb

Reserve: Andreas Jørgensen, Grimstad MAU
Lagleder/: TBA

Veteran: 

  1. Arild Norum Ossa Hobøl MK
  2. TBA
  3. TBA
    Lagleder/team Manager: TBA

Arrangørkonferansen 9. og 10. mars

Arrangørkonferansen er 9. og 10. mars, i Kristiansand. 
Konferansen er obligatorisk for klubber som skal ha statusløp, og nyttig for alle i styre og administrasjon av klubb og arrangement:  

Det blir gjennomgang av de ulike reglementene, klubbdrift, stevneavvikling, seksjonslegging og Trialprogrammet.Pål Magnussen skal ha en gjennomgang av Mita økonomisystem og tilleggsregler. Tor Linnerud vil ha introduksjon av e-kursene i lisensoppdatering og også en presentasjon av opplegget forbundet har for klubbutvikling.

Deltakelse koster kr 1000 pr klubb, som da møte med så mange deltakere dere vil. 
Informasjon om pris for opphold finner du i den fullstendige invitasjonen.

God tur til Kristiansand, og snart er det vår 🙂 

Søk plass på Trial Team Girls 2019?


Info fra Vidar Christiansen:

Nå er det på tide å søke plass i teamet TTG  for 2019.

Håper at dette er til interesse for mange trialjenter. Tidligere har det ført til en del reising for en del av jentene, men i år skal vi prøve å «skreddersy»  dette litt bedre.

Hvis det for eksempel er flere jenter i fra en region, kan vi ha noen samlinger for disse i den enkelte regionen. I tillegg vil vi ha to større felles samlinger for alle.

Så vi oppfordrer alle jenter i fra 13 år (holder at du fyller i løpet av året) og oppover å søke!

Se vedlegg og trykk på link for å søke:

Mer informasjon her

Søknadsskjema

Tiden er inne til å søke på regionale Team i Sør, Vest og Midt Norge for 2019

fra samling med mange ulike team, våren 2016! 

Informasjon fra Arbeidsgruppen Trial:

Det er ønske fra trialgrenen å ha satsningsteam i alle regionene. Har dere utøvere – jenter og gutter fra 13 år og opp til 17 + som er villig til å satse, kan vi se på muligheten til å etablere team.  Utøvere bør kjøre Norges Cup i klasse Ungdom eller Junior. Vår erfaring er at det er nyttig å komme sammen på tvers av klubber og trene. Det er både motiverende og lærerikt.

Grenen satser også på god opplæring og oppfølging av trenere som vil være med å trene de Regionale teamene. I 2017 ble det arrangert trenerkurs med Adam Raga, og i 2018 var Albert Cabestany her og trente både utøvere og trenere.

I 2017 hadde grenen team i Rogaland, Region Sør og Region Øst. Vi ønsker å opprettholde disse teamene, og i tillegg etablere team i Midt-Norge og Vest Norge (Bergen).  Vi ønsker å få en full oversikt over hvem som søker på Trial Team, for så å være behjelpelig med trener og leder for teamene. Leder for teamene har  ofte vært en av foreldrene eller en aktiv i klubben, som tar på seg dette ansvaret.

Teamene setter selv opp terminlisten, det har variert fra 6-8 samlinger i året. Egenandelen har variert fra 3000,- til 5000,- avhengig av hvor mye man vil ha ut av det. Grenen bidrar med økonomisk støtte som sammen med egenandel gir en sunn økonomi mht innleie av trenere.

Sendt søknad med noen opplysninger om hvor mye du trener, og hva du har tenkt å kjøre i 2019 sesongen.

NB: Denne søknadsrunde gjelder ikke Region Øst, de har et eget opplegg og har allerede hatt opptak i regionsteamet.
Følg med på Region Øst sine sider

Send søknad innen 18 februar på dette web Påmeldingskjema 
Eventuelle spørsmål kan rettes til Marianne på tlf. 45235898.

Med vennlig hilsen

Marianne Lundevold

Tlf. +47 45235898

Arbeidsgruppen Trial

Norges Motorsportforbund