Siste frist for å søke opptak- Team Norway Junior Trial

Opptakshelg er om en uke, 30.11-01.12, på Vaulali.  Aller siste frist for å søke opptak er 28.november, altså tirsdag førstkommende! 

Info fra Marius Dammyr: 

Team Norway Junior Trial, NMF’s satsingsgruppe i blant annet trial, åpner for inntak av nye utøvere fra 2018. Det forutsettes at utøvere som ønsker å søke, er i aldersgruppen 13 -16 år ved første gangs inntak, og at de satser langsiktig (minimum 4 år) og internasjonalt. Er du 12 år i år, men fyller 13 i løpet av 2018 kan du søke på teamet.

Vi i teamet åpner for at frem til du er 16 år så vil det være lavere krav og satsning.

Teamet har flere felles samlinger, både i inn- og utland, i løpet av et år. Du må påregne opptil 25 reisedøgn eller mer, for å kunne delta på samlinger og konkurranser i løpet av året. NMF støtter teamet med toppidrettsmidler, men dog i begrenset omfang. Søker og dens støtteapparat må derfor selv være villig til å bidra økonomisk for å kunne delta.

Alle søknader må signeres av utøver og et styremedlem i egen klubb som bekreftelse på at klubben anser søker som egnet kandidat til Team Norway Junior Trial, og at klubben er villig til å legge til rette slik at utøver får den oppfølging som trengs på «hjemmebane» for å satse på høyt nivå.

Ut fra det som er nevnt over, ber vi derfor utøvere/foresatte/klubbene å tenke nøye igjennom om føreren og støtteapparatet rundt, har den rette innstillingen og de ressurser som krevers for å holde frem med toppidrettssatsing over flere år før de søker.

Søknadene vil bli vurdert av hovedtrenere i NMF og andre andre teamledere.

Beskjed om opptak kan derfor forventes så fort som mulig.

Opptaket vil finne sted på Vaulali 30. nov kl. 12.00 – og avsluttes 1.des frem til kl. 16.00. Dersom du blir innkalt på opptak vil du få en mer detaljert plan.

Skriftlig søknad sendes Marius Dammyr

Se under for adresse.

Har du spørsmål, kan du kontakte Marius Dammyr på mobil 91109646 eller e-post

marius@dammyr.com

TEAM NORWAY MOTORSPORT v/trial

 Marius Dammyr

Laguttak til Nordisk Mesterskap og lag-VM (TdN)

Bronselaget fra i fjor! Foto: Team Norway Trial

Følgende lag er tatt ut til å representere under Nordisk Mesterskap og lag VM 2018:

Nordisk Mesterskap for lag i Surte (Sverige) 26 august

Herrer Ib Vegard K. Andersen
Håkon Pedersen
Sondre Gilje Haga
Ole Kristian Sørensen
Kvinner Ingveig Håkonsen
Huldeborg Barkved
Erika Melchior
Junior
Mats Nilsen
Jarand-Matias Vold Gunvaldsen 
Sander Anders Sørbye 
Simen Eliassen 
Veteran
Helge Ruden
Arild Norum
Henning Flaget 
Andreas Greaker

Trial des Nations, Sokolov i Tsjekkia 23. september 

Herrer Ib Vegard K. Andersen
Håkon Pedersen
Sondre Gilje Haga
Kvinner Ingveig Håkonsen
Huldeborg Barkved
Erika Melchior

NY MELDING: Lisensinfo 53-årsracet ( versjon 3.0)

Kravet om internasjonal lisens inkl kravet om FIME lisens skal være tatt bort for nordiske førere. Det vil heller ikke bli etteranmeldingsavgift. 
Se brev fra arrangør her. 

De nordiske motorsportorganisasjenene under FIM  har enn så lenge en gjensidig avtale om at nasjonal lisens gjelder i nabolandene ved «vanlige løp», inkludert nasjonale mesterskap og Nordisk. 

Ulykkeligvis er det slik at trial-klassen i 53-årsracet i år er blitt meldt inn på den internasjonale terminlista for FIM Europe, og da er det straks andre regler. 

I utgangspunktet en avgift til FIM ( Event Licence) . Den koster ikke allverden. 
Men så er det slik at dette ordinært også krever at man har Internasjonal lisens, og dessuten en helseattest fra lege. .

Etter mange og lange diskusjoner mellom lederne i trial, arrangør og NMF har man nå kommet til en slags enighet. 
Bjørn Hovden skriver: 

Nasjonal lisens er ok og arrangøren har bekreftet dette pr epost. Men i og med at arrangementet er approbert i FIME MÅ alle som skal delta kjøpe en FIME lisens til kr 110. Lisensen heter one meeting event og selges kun som en engangs lisens, IKKE årslisens.

Hvordan skaffe seg FIME lisens? 
https://www.nmfsport.no/t/temasider/utoverinformasjon/utoverlisenser/internasjonale-lisenser

Fr arrangement i norden kan man mao se bort fra «kravet» om internasjonal lisens. Men det anbefales uansett da denne har bedre forsikringsdekning og vi må sikkert krangle neste gang også. Det vil bli endringer til neste år men kun tiden vil vise hva det blir til.

Se også legeskjema og helseskjema til høyre på nettsiden når du har klikket deg inn på linken.

53 års løpet har EMN nr: EMN40-267

Håper dette var noe oppklarende

Mvh

Bjørn

PS: Det har forståelig nok vært reaksjoner på at ulike grener i samme stevne ikke har like lisensregler. 
Så vidt jeg kan finne står trial, roadracing og cross på ulike FIM-Europe terminlister  mens Speedway ikke gjør det, så det er i hvertfall en del av forklaringen! 

Viktig informasjon om startnummer

Melding fra Bjørn Hovden vedrørende startnummer:

Dessverre har vi i det siste opplevd noen utfordringer med håndtering av startnummer og påmelding til konkurranser. Dette er meget beklagelig, og fredag den 13 denne måned ble startnummerfunksjonen skrudd av i SAS. De av dere som har kjøpt/reservert fast startnummer skal selvsagt få benytte dette, men funksjonen er nå overført til Trialprogrammet. Påmelding til løp i SAS skal nå foregå som tidligere. De som ønsker å reservere fast startnr må fra dags dato og henvende seg til grenansvarlig Bjørn Hovden på bjorn.hovden@icloud.com
(gjelder ikke de som allerede har kjøpt, KUN NYE)
Liste over reserverte startnummer blir importert til Trialprogrammet slik at alle arrangører får dette inn i sitt stevne automatisk.

Mvh
Grenansvarlig Trialgrenen
Bjørn Hovden

Representasjonslag 2018

Kvinnelaget 2011:  Camilla Dybedal, Lene Dyrkorn og Helene Sørlie

I 2018 skal det sendes representasjonslag til
Nordisk Mesterskap i Ale 26. august
Trial des Nations ( lag-VM) i Sokolov – Tsjekkia  22-23 september

I Nordisk kjøres dat lag for kvinner, menn, junior og veteran ( 40 +).
Klassene i TdN er menn og kvinner.  

Uttaksdato for alle lag er 16.juli, og de uttatte løperne blir kontaktet direkte.  

Bakgrunn for uttak er sportslige prestasjoner i NC  og internasjonale  løp før uttaket:

  • NC i Skiptvet 5. og 6.mai og  Bergen 9. og 10.juni. ( Alle kategorier) 
  • EM: Spania, EM Polen,EM Isola 2000
  • VM: Spania, Japan, Andorra, Portugal og Frankrike.

Landslagsledelsen vil ta den endelige avgjørelsen der resultatene ikke skiller klart mellom utøverne. 

Under TdN er den uttatte reserven også en del av støtteapparatet og kjører som minder. 

  • Det vil bli gitt noe økonomisk støtte til TdN.
  • Det blir ikke gitt reisestøtte til nordisk. 

 

Program for arrangørkonferansen 17. mars

Konferansen er i år lagt til Clarion Hotel i Bergen, og går over en dag – lørdag 17 mars fra ca 10-19. 
Påmeldingsfristen er 2.mars!

Programmet for arrangørkonferansen er klart, og inneholder både nyttig arrangørstoff som  regelendringer, faste startnummer, trialprogrammet etc – og som vanlig mulighet for nødvendig oppdatering av  kompetanse og lisenser knyttet til arrangement.   

Program 

Lenke til påmelding 

Trenersamling med Cabestany innleder påska

Arbeidsutvalget for trial fortsetter innsaten  for våre trenere.  I fjor var det Adam Raga som delte kunnskap og inspirasjon, og i år kommer jammen Albert Cabestany! 

24-25 mars er dato, og samlingen foregår i Søgne – med base i Motorsyklistens lokaler og ute i terrenget hos Søgne Trialklubb

Dette er altså et tilbud for trenere, både på forbunds- region og klubbnivå. Det er ikke deltakeravgift, men reise og opphold må dekkes av klubbene. 

Påmelding og svar på spørsmål rettes til per.aksel.nilsen@lyse.net. 

Mer info om tider og program i innbydelsen 

Tiden er inne til å søke plass på regionale team 2018.

fra samling med mange ulike team, våren 2016!

Det er ønske fra trialgrenen å ha satsningsteam i alle regionene.
Vår erfaring er at det er nyttig å komme sammen på tvers av klubber og trene. Det er både motiverende og lærerikt.
I 2017 hadde grenen team i Rogaland, Region Sør og Region Øst. Vi ønsker å opprettholde disse teamene og i tillegg etablere team i Midt-Norge og Vest Norge (Bergen).  
Vi ønsker å få en full oversikt over hvem som søker på Trialteam, for så å være behjelpelig med trener og leder for teamene. Som leder for teamene har det ofte vært en av foreldrene eller en aktiv i klubben som tar på seg ansvaret.

Har dere utøvere jenter og gutter i aldersgruppe fra 13 år og opp til 17 + som er villig til å satse, kan vi se på muligheten til å etablere team. Utøvere bør kjøre Norges Cup i klasse Ungdom eller Junior. 

Grenen satser også på god opplæring og oppfølging av trenere som vil være med å trene de regionale teamene. I 2017 ble det arrangert trener kurs med Adam Raga, det er spennene planer for 2018 sesongen også. 😉

Teamene setter selv opp terminlisten for antall samlinger, det har variert fra 6-8 samlinger i året. Egenandelen har variert fra 3000,- til 5000,- avhengig av hvor mye man vil ha ut av det. Grenen bidrar med økonomisk støtte som sammen med egenandel gir en sunn økonomi mht innleie av trenere.

Sendt søknad med noen opplysninger om hvor mye du trener og hva du har tenkt å kjøre i 2018 sesongen.
Se brosjyren for regionsteamene fra 2017 og ta med de opplysningene vi har i søknadskjemaet der. 

NB: Denne søknadsrunde gjelder ikke Region Øst, de har et eget opplegg og har hatt opptak. Se Region Øst sine sider.  

Send søknad innen 9 februar til marianne.lundevold@gmail.com
Eventuelle spørsmål kan rettes til Marianne på e-post eller tlf. 45235898.

I startgropa for nytt startnummer?

Henrik wergeland måtte tape vesten til låret !

I år blir det mulig å få fast startnummer, og ikke bare det: du kan få velge! 
Har du et lykketall mellom 21 og 999 er det fritt fram og først til mølla. 
1-10 er reserver menn elite og 11-20 kvinner elite, etter plassering i 2017. 
Det åpnes for bestilling 1.februar og det kan jo tenkes å være rift om noen gullsifre?
I perioden fram til 1.mars koster det 200 kr, deretter er det gratis utdeling av ledige nummer hvis jeg forstår det rett. 

Velger du et startnummer over 199 må du sjøl stille med vest, men da er du til gjengjeld sikret en som passer. 

Full informasjon hos NMF 

Kortrapport fra Motorsportkonferansen – med terminliste!

Bjørn Hovden har sendt en kortrapport fra det ekstraordinære tinget og grenmøtet på Motorsportkonferansen: 

På tinget ble idrettspolitisk dokument  vedtatt etter mye korrektur og kommaflytting. Trialgrenen hadde kun et ankepunkt og det var under behandlingen av langtidsbudsjett pkt 11: toppidrett. Her fremmet grenen et alternativt forslag til finansiering en FS sitt forslag. FS ønsket at midler til MA skulle tildeles før tildeling til grenene. Grenen MX, RR og Trial ønsket å opprettholde dagens praksis slik at grenen også i fremtiden gis anledning til å legge premisser for toppidretts satsningen i egen gren. Forslaget fra Trialgrenen ble vedtatt og dagens praksis opprettholdes. Tinget var for øvrig ikke ferdig før nærmere halv ett så det ble et langdrygt forbundsting 😊

 

På grenmøtet var 8 saker oppe til behandling og utfallet ble følgende:
1.Stikkprøvekontroll teknisk: ikke vedtatt.
2. Start rekkefølge lag NM, vedtatt
3. Faste startnummer: intensjonen om faste startnummer for de som ønsker dette ble stemt over og vedtatt.
Arbeidsutvalget presenterer konkret hvordan løsningen blir på arrangørkonferansen i Bergen den 17 mars 
4. Resultatberegning NM lag: vedtatt med presisering om at det er «tellende» 0,1,2 osv som gjelder
5. Tillate rygging gjennom egen port: ikke vedtatt 
6 og 7. Tilbake til 12 innledende seksjoner og 3 egne til finale i NM: Vedtatt 
8. Økt kjøretid på NM: bortfalt etter behandling av 6 og 7

Foreløpig terminliste pr 12.november 2017– se kommentarer under

Terminlista : Det jobbes mot en NM uke (som SM veckan) i uke 33.
NIF og NRK er arrangører og NMF er et av flere forbund som er invitert.
Grenen har utfordret Riska Motorsykkelklubb og de har sagt seg villige til å stille som arrangør med Martin Haga som prosjektleder. Tommel opp for Mr Haga 👍 Det legges opp til et X-Trial NM og en egen prosjektgruppe for dette ble satt på MSK dag 2. Mer informasjon kommer fortløpende

Terminliste: Her er det en kollisjon med Nordisk og NM uken. Bjørn Hovden er i dialog med SVEMO for å forsøke å flytte Nordisk, da grenen har stor interesse av å legge til rette for NM uken hvor vi får anledning til å vise sporten vår på nasjonal tv. Avventer tilbakemelding fra SVEMO på hvorvidt Nordisk kan flyttes til helgen etter.

Hvis Nordisk blir flyttet en uke vil stevnet treffe NM-helga på OMS. NM og NC-finalen vil da også bli flyttet i tid.  

Terminlisten er derfor ikke endelig og endringer kan forekomme