Team Norway Utvikling Trial 2021

Litt på etterskudd er Team Norway Utvikling Trial endelig en realitet! TNU Trial er en del av NMFs toppidrettssatsning, plassert på nivået mellom Team Norway (Landslag) og Team Norway Junior, og samarbeider tett med begge disse teamene. Trener er Martin Hemmer.

Fire talentfulle utøvere er plukket ut til TNU Trial i 2021:

  • Ingeborg Lindberg Bergersen (Skiptvet Motoraktivitetsklubb)
  • Arne Ramsland (Søgne Trialklubb)
  • Andreas Jørgensen (Grimstad Trialklubb)
  • Asbjørn Myrvold Nyskog (Skiptvet Motoraktivitetsklubb)

Disse utøverne er allerede blant de beste i sine klasser, og TNU Trial skal hjelpe alle på teamet å utvikle seg videre som trialførere og oppnå de målene har satt seg nasjonal og internasjonalt. Det er et overordnet mål at utøvere fra TNU skal ta steget opp på landslaget. I 2021 er hovedfokuset å organisere jevnlige treningssamlinger i off-season, planlegge, følge opp og koordinere treningsarbeid med utøverne, andre trenere og team, samt tilrettelegge for internasjonal deltakelse. Vi planlegger ca 20 samlingsdøgn, der en samling skal avholdes i Tyskland mellom to EM-runder dersom Covid-19-situasjonen tillater det. Vi ønsker å kjøre dette som en felles tur for teamet, men vil gjerne inkludere andre også dersom det lar seg gjøre praktisk. Vi oppfordrer derfor alle som vurderer å delta på EM i Grossheubach (Tyskland) 01.08.21 og/eller Kramolin (Tsjekkia) 08.08.21 til å ta kontakt. Det å ta steget ut av Norge for å konkurrere er en opplevelse som anbefales varmt! Det finnes klasser for mange nivåer, inkludert veteran og flere ungdomsklasser.

TNU Trial ønsker alle et godt trialår!

Martin Hemmer

hemmer@outlook.com