Om Trialavisa

Trialavisa ble opprettet   i januar 2001av Maarten Mager, som drev sida fram til 2008.  Maarten er en svært god fotograf, i tillegg til å kjenne nær sagt alt og alle i trialverdenen, så når avisa nå relanseres er det  med et litt lavere ambisjonsnivå for egenproduserte reportasjer.

Formålet er som tidligere å fremme norsk trialsport ved å være en felles informasjons- og inspirasjonskanal for trialstoff – både lokalt, nasjonalt og delvis også internasjonalt.  Informasjon om aktiviteter, tips, ønsker om emner og leserinnlegg velkomne!

Avisen er politisk og markedsuavhengig i henhold til vanlige regler for presseetikk.

Ansvarlig redaktør: Sara Hemmer.
Innlegg som ikke er signert, er skrevet av meg.

mail: post@trialavisa.no

telefon: 95 86 01 39

Oppsett og tekniske løsninger: Takk for hjelp går til  Mari Hemmer, Martin Hemmer og Reidar Borgersen