Søknader til regionteam

Regionens Trial Team i NMF er satsingsgrupper på tvers av klubbene i regionen, slik at utøvere kan komme sammen å trene med de som har ambisjoner og er på omtrent samme nivå. 
Nå er det på tide å søke til regionene Midt, Vest og Sør.
(Region Øst har egen søknad og opptak)
For å søke må du bli 13 år eller eldre i 2022.

Fristen er 5. desember og skjema finner du her: Søknadsskjema

Mer informasjon om målsettinger og organisering for regionsteamene finner du i «plandokument for regionsteamene»
Her er det også kontaktinfo for hver region.

Lykke til med satsingen!