I startgropa for nytt startnummer?

I år blir det mulig å få fast startnummer, og ikke bare det: du kan få velge!  Har du et lykketall mellom 21 og 999 er det fritt fram og først til mølla.  1-10 er reserver menn elite og 11-20 kvinner elite, etter plassering i 2017.  Det åpnes for bestilling 1.februar og det kan jo … Les mer

Kortrapport fra Motorsportkonferansen – med terminliste!

Bjørn Hovden har sendt en kortrapport fra det ekstraordinære tinget og grenmøtet på Motorsportkonferansen:  På tinget ble idrettspolitisk dokument  vedtatt etter mye korrektur og kommaflytting. Trialgrenen hadde kun et ankepunkt og det var under behandlingen av langtidsbudsjett pkt 11: toppidrett. Her fremmet grenen et alternativt forslag til finansiering en FS sitt forslag. FS ønsket at … Les mer

Forslag til Motorsportkonferansen – grenmøtet Trial

 Forslagene som gjelder trial er klare, og det er uvanlig få av dem! Den største endringen som foreslås er å gå tilbake til faste startnummer.  Det er også foreslått å gjennomføre teknisk kontroll som stikkprøver, å tillate rygging også baklengs gjennom port,  spesifisering av startrekkefølgen for NM lag klargjøre at alle kjørere på laget teller … Les mer

Motorsportglede til folket

Tinget arrangeres sammen med Motorsportkonferansen, og handler om viktige saker som forbundets mål, verdigrunnlag, arbeidsmåter og prioriteringer.  Tingdokumentene finner du her : Sakspapirer til ekstrordinært ting   , og er viktig lesning. Foreslått visjon er altså «Motorsportglede til folket»  , og det er det vel få som er uenige i?  Sakspapir til selve Motorsportkonferansen er ikke … Les mer

NMF tilbyr hjelp med stevneregistrering

Stevneadministrasjon i SAS var oppe på grenmøtet under Motorsportkonferansen.   Bjørn Hovden bringer godt nytt: For å avhjelpe vanskene tilbyr NMF ved Pål Magnussen seg å hjelpe til. Fyll ut et registreringsskjema og send inn pr mail!  Skjema for stevne-registrering  Det er også utarbeidet skjema for vurdering av seksjoner for NM, NM lag og NC … Les mer

Arrangørkonferansen 17-18 mars

Konferansen arrangeres på Thon Hotel Oslo Airport, og  vil være nyttig for alle trialklubber i Norge, enten dere skal arrangere eller delta i løp. Fra programmet:  Fellesinformasjon som inkluderer regelendringer, vil det bli mulighet for oppdatering av ulike lisenser, kurs/arbeidsseminar i seksjonsbygging og opplæring i stevneadministrasjon/Trialprogrammet. Selve kursavgiften er kr. 1000 pr klubb, uansett hvor … Les mer

Referat fra Motorsportkonferansen 2016

Referatet ble klart i rekordfart! Ny grenleder er Bjørn Hovden. (Det var ingen kampvotering, men flere klubber har ment at valget bør være på et tidspunkt i konferansen der alle har rukket fram!) Grenmøtet ga også tilslutning til at arbeidssgruppa går videre med arbeidet rundt felles transport til internasjonale løp. Referatet rundt punktet Referat MSK 2016 … Les mer