Nordiske forbund med appell- kutt ut No-Stop!

No-Stop har vært et hett diskusjonstema helt siden det ble innført internasjonalt for 10 år siden. Noen land prøvde det også i nasjonale statusløp, men pr i dag er det ikke noen som har opprettholdt No-Stop på hjemmebane.
Under Nordisk møte for trial ble det vedtatt å sende en appell til FIM Europe’s trialkommisjon. Forbundene uttaler at de frykter for sportens fremtid, og ber om støtte for medlemslandenes, løpsarrangørenes og utøverenes ønsker.

Brevet kan du lese her på Danmarks Motor Unions hjemmeside (omtale med lenke til brevet nederst)