Endringer for NC i 2024

Til Motorsportkonferansen var det kommet inn flere ulike forslag til endringer for NC, både for klasser og oppsett i seksjonene. Oppsettet nedenfor viser det som ble enstemmig vedtatt, og inneholder elementer fra flere ulike forslag.
Arrangørkonferansen til våren vil gi videre beskrivelse, og diskusjon om hva slags seksjoner og vanskeligheter vi ønsker på de ulike nivåene.


En viktig endring er at klassen «Åpen Blå» får status, og da også nytt navn: Trial 2.
Klassen Veteran flyttes også tilbake til det gule sporet, dvs. sammen med kvinneklassen. Dette skjer etter et uttalt ønske fra de beste veteranene, som det blir fler og fler av – så får vi håpe de nå også stiller opp i hopetall neste sesong!
Nivået ser ellers også ut til å være skrudd opp litt for kvinnene, men her får tiden vise hva som skjer under Arrangørkonferansen.
Ungdom er også flyttet til gule piler, men uten stor endring i vanskelighetsgrad.

I grønt finner vi den nye klassen Superveteran 60+, som (heldigvis?) har fått det litt enklere enn veteransporet i grønt var tidligere. Det samme gjelder Åpen grønn, som tidligere gikk til B+ men nå til «B middels»
Kvinner junior har samme beskrivelse som disse klassene, og kan da oppfattes som en smule vanskeligere enn tidligere, da seksjonene skulle gå opp i «B -«
For Rekrutt vanskelig er det nå lagt opp til å hode seg innenfor det som tidligere kaltes C, mens rekrutt lett og Åpen fri går opp i lett C.

Så ønsker man tydeligvis jo å fri seg fra beskrivelse relatert til de gamle klassebetegnelsene, som jo begynner å gå ut på dato. I stedet inneholder oversikten nivå fra 1 til 15, som sikkert blir nærmere definert ved arrangørkonferansen.

Uansett er det som vi alle vet veldig, veldig vanskelig å beskrive nøyaktig hvor krevende en trialseksjon vil vise seg å være!!