Invitasjon til Regionteam Sør

Reginsteam Sør i 2023

Regionslaget i Sør har vært i drift i mange år, og er et tilbud til ambisiøse kjørere i alder 13-16 år (ved inntak)
Nå er det klart for å søke for 2024, fristen er 3. desember og det blir en uttakssamling 16-17. desember i Kristiansand.
Det står opplysninger i både invitasjonen og på side 2 i søknadsskjemaet.
Hovedtrener er Andreas Jørgensen. Han kan svare på det du lurer på, og skal også ha søknadsskjema tilsendt – kontaktopplysningene finner dere i invitasjonen!


Invitasjon

Søknadsskjema (word, med utfyllingsfelt)

Søknadsskjema (PDF)