Invitasjon til treningssamlinger

Det er duket for treningssamlinger mange steder i ukene etter påske!
21-22 april
er det samling i Søgne ( se tidligere invitasjon)  

Samme helg er det også samling  i region Øst Se fullstendig invitasjon her .
Påmelding gjennom klubbene, innen 13.april.
For informasjon kontakt Per Owe Andersen, tlf 90609384

og sist, men ikke minst er det denne helga gamle trialvenner setter hverandre stevne i Hvervenbukta . ( Har du bakgrunn i trial fra din grønne ungdom, og den ligger litt tilbake i tid, er det nok her du skal være.. )

Litt lenger fram i tid, 19-20 mai , arrangeres vårens «must have»  – jentesamling i regi av støttegruppa for kvinnetrial. I år skal den til nye trakter, på Setesdal Folkehøgkole i Valle. Se mer info i invitasjonen!   

PS: Vil dere legge ut invitasjoner til samlinger o.a. – send inn! post@trialavisa.no , eller legg ut direkte på Trialavisas side på Facebook