Regionale rekrutteringsteam på plass!

Arbeidsutvalget for trial har gjennom vinteren åpenbart jobbet godt, og i disse dager presenteres resultatet: tre rekrutteringsteam for trialutøvere, på nivået under Team Norway. Målgruppen er særlig 13-15 år, og for guttas vedkommende står det at et B-nivå som 13-åring er et godt utgangspunkt.
Det skal i tillegg startes opp et eget landsomfattende team for bare jenter,med søknadsfrist nå 15.april –  se egen invitasjon og presentasjon om dette!
Teamene skal samarbeide med hverandre, og Team Norway Trial- målsettingen er å gi utøverne vekstmuligheter og grunnlag for å intensivere satsingen opp mot internasjonal deltakelse og eventuelt inntak i Team Norway. Opplegget virker både godt og gjennomtenkt, og har allerede fått positive tilbakemeldinger fra sentralt hold i NMF som et eksempel til etterfølgelse. Trialavisa sender en virtuell blomst til arbeidsutvalget ved Marianne Lundevold, som har utarbeidet dette!

Informasjonsbrosjyre med mer info

Team Vest: Trener og leder Connie Ludvigsen

 • Erika Melchior, Valldal Trial
 • Tomas Haugland Nilsen, NMK Bergen
 • Ole Tuft, NMK Bergen.
 • Geir Morten Lund Greæ, Voss trial klubb
 • Julie Sandanger, Vestkant trial.

Team Sør : Leder Marianne Kristiansen, trenere Mardon Moi og Geir Børre Pedersen. Utøverne, valgt ut blant 17 sterke søkere: 

 • Anders Rosseland, Sørlandets TK
 • Daniel Svendsen, Kristiansand TK
 • Simon Steinvik, Vaulali TK
 • Kjartan Mikkelsen, Riska MSK
 • Anders Paulsen, Riska MSK
 • Nils Johan v Gunvaldsen, Grimstad TK MAU
 • Nikolai Kristiansen, Kristiansand TK
 • Andreas Ore Wormsen, Lista TK

Team Øst hadde allerede et regionsteam i drift, og valgte å vente med nytt uttak til neste periode. Dette teamet består av

Team Øst :  leder Per Owe Andersen, ansvarlig trener Thomas Tandberg

 • Andreas Fagertun Dammyr, Nesodden
 • Mathias Fagertun Dammyr, Nesodden
 • Håkon Håkonsen Skiptvedt
 • Camilla Dybedahl, Trøgstad
 • Ola Bræck Larsen, Trøgstad
 • Jo-Inge Ørka, Trøgstad
 • Petter Fredriksen, Hobøl
 • Joakim Sætre, OMS
 • Julian Berntsen, OMS

 

Regonteam Øst på samling i november 2011. fra venstre: Andreas Dammyr, Ola Bræck Larsen, Petter Fredriksen, Julian Berntsen, Joakim Sætre, Daniel Fredriksen, Jo-Inge Ørka, Thomas Ramsli, Camilla Dybedahl og Håkon Håkonsen. Bak: trenere Martin Hemmer og Thomas Tandberg

 

En kommentar om “Regionale rekrutteringsteam på plass!”

Det er stengt for kommentarer.