Motorsportkonferansen 2011

Saksliste for Motorsportkonferansen Trial  

1 Åpning v/leder
2 Valg av ordstyrer og referent
3 Sesongrapporter 2011
4 Internasjonal rapport v/ Anders Minken
5 Analyse og evaluering av årets stevner
6 Juryordningen ved NM og NC, skal vi opprettholde ordningen med fast jury?
7 Fastsettelse av startavgifter
8 Økonomi/Budsjett/Virksomhetsplan
9 Internasjonale regelendringer og andre tilpasninger av SR som ikke trenger saksbehandling i form av forslag
10 Innkomne forslag
11 Terminliste 2012
12 Arbeidsgruppens sammensetning, valg av medlemmer, eventuelle undergrupper og andre personer med spesialoppgaver.
13 Eventuelt
14 Utdeling av Gulløksa (siste post lørdag)  

Det er 18 forslag til behandling, i tillegg til de øvrige postene, så det vil nok bli en travel helg. 
Les alle forslagene hos NMF

Kort om forslagene:
– Flosta Trialklubb ønsker at landslagene som representerer Norge gis økt status og økonomi
– Kristiansand Trialklubb foreslår at innbetalt startavgift kan refunderes ved avbud innen fristen for etteranmelding, og at uteblivelse uten avbud medfører krav om dobbel startavgift.
– Riska Motorsykkelklubb og Flosta foreslår begge at det gis anledning til å bygge seksjoner av «ikke naturlig materiale«, Flostas forslag er mest radikalt i forhold til betingelser og  antall slike seksjoner.
Trøgstad Trialklubb foreslår en endring av SR som innebærer at begrensede løp kan ha færre enn 20 seksjoner, dette for å gjøre det mulig å arrangere lokale kveldsløp.
– Seksjonsstyret  og Riska foreslår begge at   §27.5 strykes. Denne paragrafen medfører en inkonsekvent regel, der berøring av pil uansett farge gir 5, mens riving av pil for annen klasse ikke gjør det..
– Flosta Trialklubb foreslår at alle assistenter (som skal inn i seksjon) skal ha vest.
– Seksjonsstyret foreslår videre at assistenter har rett til å melde seg på løpet og få status som deltakere, selv om de ikke kjører sykkel- dette for å kunne omfattes av lisensforsikringen.
– Riska foreslår at merking av sykkel i forhold til klasse spesifiseres i SR til minimum skal være 80x50mm, godt synlig plassert foran styrekrone.

 – Seksjonsstyret foreslår en endring i norgescupreglementet. Klassene D og KD foreslås fjernet som klasser i sammenlagt-cupen, men beholdt som klasser i de enkelte løp. Forslaget har en lengre begrunnelse, som også spesifiserer at dette skal være et forsøk over to sesonger og evalueres i 2013.
Videre foreslår seksjonsstyret at løpet for veteran +40 som arrangeres i tilknytning til NM gis Norgescupstatus. Dette er da en statusheving i forhold til nåværende reglement, og en forberedelse til at klassen eventuelt om noen år kan få NM-status.
Hobøl motorklubb foreslår en reduksjon i minste antall seksjoner for Norgescup: fra 30(Elite,A ogB)/24(C og D) i dag til 24/20
Riska foreslår at et løp i Norgescupen kan kjøres med mer enn 2 runder, dvs 3×10/8 seksjoner som alternativ til 2×15/12

Hobøl Motorklubb foreslår at startintervall for NM individuelt endres fra 1 min til 2 min – for å unngå kø.
Riska MSK foreslår at det nedsettes et utvalg som skal se på mulige alternativer for endring og utvikling av NM-arrangementene, både med hensyn til tidspunkt, løp over to dager med videre.

Lyst til å diskutere? Trialavisa har jo ikke kommentarfelt, men har opprettet side på Facebook ! 

Trialavisa på Facebook