Arrangørkonferansen 2012

Deltakerne på konferansen klarte å holde fokus i salen, fra morgen til ut på ettermiddagen

Arrangørkonferansen er møtepunkt for arbeidsmaurene i klubbene ble det sagt, og denne helga krydde det i tua i Drammen da løpsarrangørene møttes  foran sesongen. Drøye 60 deltakere fra 17 klubber fordelte seg på ulike grupper, med fokus på seksjonsbygging, sekretariatsfunksjoner og oppdatering for tekniske kontrollanter, stevneledere o.a.
Ikke uventet var det nok hos seksjonsbyggerne det ble mest diskusjoner, og her var det Atle Dyrkorn, Cato Karlsen og Tor Linnerud som ledet sesjonen. I følge Cato, som sjøl har vært aktiv, ble det diskutert friskt på 70-tallet også..
Som følge av behovet for standardisering av nivåene utarbeidet Graeme Carter og Ivar Larsen i 2003  seksjonsleggerhåndboka  som siden da har vært retningsgivende, og nå er kommet i 4.utgave med oppdateringer. Nytt av året er jo blant annet større muligheter til å bruke kunstig bearbeidete materialer i enkelte seksjoner. Minimumsantallet på seksjoner er også fjernet, bl.a for å gjøre det mulig å arrangere mindre løp f.eks på en ettermiddag.
Det ble for øvrig også lagt vekt på transporten,merking, mulighetene til å komme seg ut av seksjonen og fram til klipperen hvis en får 5 og ikke kan kjøre ut via vanlig spor, transport forbi seksjonen for mindere o.a., utforming av korridor, innkjøring og utkjøring med mere.
Under debatten om hva som er en god seksjon ble det påpekt både forhold som at den skal skille kjørerne, og at den skal bidra til at det er moro å kjøre. Flere foreslo at utøverne på et eller annet vis gis mulighet til å delta i evalueringen etter løpet. Her nevnte Lene Dyrkorn også at det i kvinnenes VM nå er en fast «kvinnerepresentant» – Iris Krämer, valgt av utøverne selv- som deltar i vurdering av seksjonene, og at dette har vært en suksess. Flere nevnte også verdien av klubbsamarbeid rundt seksjonslegging, og at «friske øyne» ser nye muligheter i terrenget.
Vidar Christiansen nevnte at de i Gjerstad i fjor hadde særdeles god erfaring med å legge B-seksjonene først, i stedet for at denne klassen får «det som blir igjen» rundt A/E sporet..

Henrik Wergeland kurset både erfarne og mindre erfarne deltakere i resultatprogrammet

 I arbeidsgruppa for stevneadministrasjon var det god stemning og mange deltakere. Søndag var det intensiv kursing i trialprogrammet, som nå brukes i de fleste klubber. Programmet utvikles stadig, og det var bla. opplæring i bruk når det arrangeres cuper. I løpet av året har Henrik som mål at det også skal kunne takle lagkonkurranser.

Harald Paulsen vet det meste som er verdt å vite om trial, og ledet gruppa som skulle oppdatere seg på ulike reglement og fornye lisenser.

Harald Paulsen vet det meste som er verdt å vite om trial, og ledet gruppa som skulle oppdatere seg på ulike reglement og fornye lisenser.Atle Dyrkorn og Harald Paulsen veksler på å være juryledere i NC og NM. Tor Linnerud etterlyste spesielt flere som kan tenke seg å utvikle seg videre mot dette nivået – her trengs flere krefter på sikt.

På slutten av konferansen benyttet Lene Dyrkorn sjansen til litt reklame for Setesdal Folkehøgskole, som har startet opptaket for neste skoleår men har plass til fler – mer om dette kommer!  Mer om skolen på nettsidene, og enda mer på Facebook . I følge Lene kan de ivrigste få 10-12 timer effektivt på sykkelen i uka, det reises 3 uker til Spania – men like viktig som treningen er det sosiale fellesskapet.
Denne skolen er for øvrig også den eneste i landet som ønsker 16-åringene velkomne med åpne armer.
De som har tenkt i de baner, eller ble fristet nå, bør ta kontakt med skolen eller Lene! (kontaktinfo på nettsidene)