Informasjon om landslaguttak og endringer før sesongen

Vi har fått informasjon fra grenleder trial Tor Linnerud,  både om prosedyren for uttak av landslag 2012, og noen endringer for neste sesong. Slike meldinger har nå fått en egen kategori i menyen til høyre: Informasjon fra grenleder trial og NMF 

Når det gjelder landslaguttak, dvs til Nordisk Mesterskap lag og Trial des Nations, ønsker arbeidsgruppa for trial at de som er aktuelle melder interesse til grenleder Tor Linnerud (guzzi@online.no) innen 1.april.
Se hele skrivet med informasjon om internasjonal deltakelse her

Spesialreglementet trial er også publisert, her er det bl.a endringer internasjonalt med påbud om dødmannsbryter mens vi nasjonalt har noen endringer i forhold til antall seksjoner og tillatte «kunstige» seksjoner. Det er også innført en ny «Norgescup»-klasse +40, men denne innebærer ingen praktiske endringer ettersom den arrangeres over en enkelt runde samme dag som NM individuelt og altså erstatter den tidligere uoffisielle klassen samme dag.
Spesialreglement finner du på NMF-sida her 
Informasjonsskrivet fra grenleder inneholder også noen andre endringer blant annet for arrangører, dette kan leses her: Infoskriv fra grenleder mars 2012 

 Om drøyt en uke er det for øvrig Arrangørkonferanse Trial, på Rica Hotell i Drammen. Her møtes klubbene for å oppdateres på reglement, datasystemer og for å gå gjennom seksjonsbygging og seksjonsnivå i klassene slik at det skal bli en noenlunde enhetlig praksis gjennom sesongen. Dette er et viktig forum som sammen med Motorsportkonferansen har betydning for idretten vår, og de som har meninger om mangt bør absolutt stille opp. Påmelding skjer gjennom klubbene, og fristen er nok egentlig utgått  men det er jo ikke forbudt å spørre om det er plass..

Informasjon om konferansen