Omfattende saksliste foran Motorsportkonferansen

Sakslista for trial, med innsendte forslag er klar. Det viser seg å være en omfattende sak med et bredt spekter av til dels omfattende forslag.

Sakslista med innsendte forslag (lenke til NMF)
Tillegg: forslag fra Flosta som har falt ut av lista.

Det er totalt mer enn 30 forslag til behandling, men noen er tilnærmet likelydende.
Kortversjon: Grovt sett kan sakene deles inn i de som omhandler
a) sikkerhetsutstyr: «dødmannsknapp» , drevbeskytter, ryggskinne og knebeskyttere

b) regler for dømming : non stop, berøring av pil, tillate rygging i C/D, prøve ut «x-trial regler» i enkelte løp (se egen lenke over; mangler i dokumentet på NMF-sida )

c) Nytt klassesystem i NC :færre klasser, ett seksjonssett (omfattende, delt i flere forslag)

d) Andre regler for NM og NC :  Krav om norsk statsborgerskap, ikke NC i D-klassen, aldersgrensene i B-C-D fjernes, fjerne kubikkbegrensning i junior NM (2 varianter), legge inn en åpen klasse uten status i NM

e) Arrangement:
Juryens rett til å endre seksjoner spesifiseres til sikkerhetsmessige forhold, juryens roller diskuteres ut fra intensjonen med ordningen,  forslag om å øke seksjonsnivået for de vanskeligste seksjonene, forslag om at seksjonsleggerhåndboka følges, forslag om å  fjerne krav om korridor, påmeldingsfrist settes 10 dager før løpet, fjerne obligatorisk etteranmeldingsavgift, fjerne krav om 1/3 premiering.

f) Andre forslag:
– Praktisering av gjeldende regelverk diskuteres ut fra 2 episoder sist sesong – en disk og en startnekt
– Dommernes rolle og reaksjonsformer diskuteres for å komme fram til en enighet
– Presisering av at regler skal stå i det gjeldende og tilgjengelige regelverket for å ha gyldighet
– Endre praksis slik at NC kan arrangeres samtidig med internasjonale statusløp
– Grenene må utøve press slik at lisensutvalget kommer med en konklusjon.

Her skal det nok bli diskusjon!

Programmet og forslagene for resten av konferansen foreligger ikke foreløpig.