Team Nasjonal Trial: sammen blir vi gode!

Søndag 02.oktober, dagen etter NM Lag på Skiptvet, ble det etablert et nytt nasjonalt satsningsteam: Team Nasjonal Trial med forkortelsen TNT. Ni utøvere fra hele landet var invitert til å delta i etableringen, og samtlige takket ja til å delta. 

Hensikten med det nye teamet er primært å gi et treningstilbud til de som ønsker å satse videre på trial etter at man er på vei ut av NMF regionsteam. Noen faller for aldersgrensen, kanskje prioriteres yngre utøvere, og noen har ikke lenger mulighet til å innfri alle kravene som settes til toppidretten.  Vi ser dessverre at det er vanskelig å «holde på» ungdom i denne aldersgruppa, og at mange velger å gi seg med sporten når man ikke lenger får være en del av et treningsteam. Det er derfor viktig å skape gode rammer og positiv tilhørighet slik at flinke idrettsutøvere ikke gir opp og slutter med sporten.  

For å søke plass på teamet må man ha fylt 16 år og ha lyst til å satse på trial, minimum på et nasjonalt nivå slik som Norgescup og NM. Det oppfordres til utenlandssatsing, men dette er ikke et krav. Man må minimum mestre et juniornivå, mann/kvinne. Det legges stor vekt på teambygging hvor stemning skal være positiv og glad, og at man heier frem sine lagkamerater – sammen blir vi gode!

Treningene vil forgå primært i helger. Det planlegges treninger på våren og høsten, rullert rundt i landet der man har team-medlemmer. Hovedtrener er Martin Karlsen med god hjelp av Ivar Norum. ( Det trenerteamet er vel nesten en garanti for god stemning og holdninger!
Det planlegges i tillegg å hente inn utenlandske gjestetrenere, slik at utøvere og trenerteamet får nye tanker, ideer og inspirasjon å jobbe videre med. 

Teamet driftes foreløpig for 2023 med egenandel fra den enkelte utøver, men vi håper etter hvert å kunne motta støtteordninger og sponsormidler.

For å komme inn på teamet må man igjennom et årlig opptak som ender opp med en utøverkontrakt. 

Initiativtagere til Team Nasjonal Trial er Sigbjørn Kjos (leder av gruppa), Thomas Karlsen og Håvard Stø.
Dersom du har spørsmål eller interessert i å høre mer om dette kan du kontakte disse.

Sammen blir vi gode!

Utøverne på bildet var med på oppstartsdagen for Team Nasjonal Trial, og ble forespurt for å samle en gjeng man visste var direkte i målgruppa.  Det ble lagt fokus på hva ungdommene tenker, ønsker og tror vil hjelpe dem videre. Innspillene er viktige i planlegging av veien videre.
Så kan det jo hende at noen likevel får plass på et regionlag, der aldersgrensene nå er justert oppover.  
Endelig sammensetning for Teamet i 2023 publiseres i januar/februar, etter uttakene til regionsteamene. Om det blir ledig kapasitet vil det åpnes for nye søkere!