Kamfer Racing

Kamfer Racing, ved seks av dem: Henning Hauge-Nilsen, Håkon Bråthen, Glenn Ditlev Rolfsen, Moten Kolstad, Bård Rømset og Rune Vikeby.

Det er liten tvil om at OMS er hjemmebane for Norges største og beste miljø for voksne trialkjørere, både miljømessig og i stor grad også sportslig. Du har sikkert sett dem på løp, oftest i godt humør og med eget profileringstøy for Kamfer Racing.
De fleste kjører også for OMS nå, har gjort det eller har annen sterk tilknytning.

Det er nærmere 10 år siden Morten Andresen lagde litt fastere rammer rundt den daværende gjengen med glade gutter.
Navnet Kamfer Racing henspeiler humoristisk på at de ser på seg selv «litt opp i åra» og dermed godt kjent med kamferdropsene, uten at de knasker jevnlig på trening.
( Dere som er ukjent med kamferdrops får google det mens vi voksne henter Kongen av Danmark, Lohengrin og esken med Kremtopper.. 😀 )
Foreningen har i underkant av 20 medlemmer, skikkelige vedtekter, et organisasjonskart med minst tre nivåer, årsmøte, sosiale treff, facebookside og åpenbart et usedvanlig godt samhold! Eneste kvinne i gjengen er Kathrine Øverby, som var dommeransvarlig på OMS da bildet ble tatt under sist regionløp – men ellers kjører trial sjøl hver uke.

Kamfer Racing har altså ukentlig trening året rundt, rett nok med varierende oppmøte, men dette er helt sikkert grunnen til at de både holder godt sammen og at mange både har framgang og holde et imponerende sportslig nivå. Voksen-gutta har deltakere i både grønt, gult og blått spor. På trening er gjerne Rune Vikeby seksjonslegger, men er han borte tar de andre ansvar. Og det kjøres ikke bare enkle saker!!

Samtidig lever de klart opp til målsettingene som er gjengitt nedenfor. Det er ingen tvil om at de voksne på OMS ikke bare kjører rundt og tenker på seg sjøl. De deler sin erfaring med mange, er med på klubbens arrangement og bidrar i høy grad til det gode miljøet på OMS.
Hobøl har nok noe liknende på gang, og veteranmiljøet ser ut til å vokse i mange klubber rundt om. Det er en utvikling det er grunn til å være glad for!

Disse vedtektene er ikke de nyeste – det er noe oppdatert etter at Kathrine Øverby ble med.