NMF tilbyr hjelp med stevneregistrering

Stevneadministrasjon i SAS var oppe på grenmøtet under Motorsportkonferansen.  
Bjørn Hovden bringer godt nytt: For å avhjelpe vanskene tilbyr NMF ved Pål Magnussen seg å hjelpe til.
Fyll ut et registreringsskjema og send inn pr mail! 

Skjema for stevne-registrering 

Det er også utarbeidet skjema for vurdering av seksjoner for NM, NM lag og NC :

Vurderingsskjema NC
Vurderingsskjema NM
Vurderingsskjema NM lag