Presidentens tale til Motorsportkonferansen.

RoyOwreRoy Øwre holdt åpnngstalen, og berører mange områder av felles interesse. Han nevner også den undersøkelsen noen av dere kanskje svarte på for en tid side, om kultur og ukultur i motorsporten. Det framkom at 27% av de som svarte mente å ha opplevd sabotasje eller juks!

Hele talen kan du lese her