Kandidater til priser under Motorsportgallaen? Frist 23 oktober!

Sverre Lundevold ble årets motorsykkelutøver 2012, etter en strålende sesong som ble toppet med sterk innsats i lag-VM

Under Motorsportgallaen 16. november skal det deles ut priser i en rekke kandidater, og nå har dere mulighet til å hjelpe til med å finne de beste kandidatene! Alle forslag må fremmes via grenleder, og sendes inn til arbeidsgruppen for trial innen 23 oktober. Kort frist, så har du et forslag du brenner for er det bare å svinge seg rundt!

Forslagene skal settes opp som en ganske fyldig presentasjon av kandidaten, og begrunnes. Aktuelle kategorier og hva forslag skal inneholde beskrives nærmere i invitasjonen under:

Invitasjon til å fremme kandidater  

Anne Helene gratuleres av Roy Wetterstad og Roy Øwre. Foto: Jon Fredheim

 

De siste årene har både Sverre Lundevold (årets gjennombrudd 2011 og årets motorsportutøver 2012) , Mardon Moi (årets motorsykkelsportutøver 2011) og Anne Helene Oppegård  blitt hedret under Motorsportgallaen

Forslag sendes Harald Paulsen: harald@lieblikk.no