Siste sjanse for å søke plass på regionteamene for 2013..

Team Vest 2012 besto av Ole Tuft, Tomas Haugland Nilsen, Geir Morten Lund Græe, Erika Melchior og Julie Sandanger. Foran Stephan Muller, som var trener på denne samlingen.

Det er nå tre regionlag i drift, som alle har et vellykket driftsår bak seg.  Nå er det søknadsfrist for 2013 : 5.januar for region Sør, og 7.janur for region Vest mens Region Øst allerede er i gang med uttaket.  
Mer informasjon i brosjyren om teamsatsingen, eller ved å kontakte de ansvarlige i hver region:

Team Vest Trial: 
Connie Ludvigsen tlf. 984 17 533 e-post  connieludvigsen@hotmail.com

Team Øst Trial:
Per Owe Andersen tlf. 906 09 384 e-post p-owe-a@online.no

Team Sør Trial:
Marianne Kristiansen tlf. 913 50 343 , e-post  Team.sor.trial@gmail.com