Trial Team Girls: for jenter med ambisjoner!

Bildet viser Mette, som hopper ut fra en stubbe i høy skråning
Rekrutteringsteamet for jenter ble startet opp i april fjor, som et supplement til de regionale satsingsteamene. Tross kort driftstid har både dette teamet og de andre satsingsteamene oppnådd mye, og gjennomført en rekke aktiviteter. ( se f.eks rapporter fra samlingene i Søgne og i Hobøl) .
Lagleder / Coach skal fortsatt være Vidar Christensen, mens Lene Dyrkorn + en til vil ta seg av den tekniske treningen. Som tidligere skal laget være sammensatt av både yngre og mer erfarne utøvere – der ca halvparten kan være «junior», dvs på nivå til å gå opp i KB i 2013, mens de øvrige allerede skal være innkjørt på KB/KE og noen bør ha internasjonal erfaring. En av ideene med dette teamet, som tar med seg også eldre utøvere, er jo erfaringsoverføring og støtte fra eldre til yngre jenter.
Alle som har vært på teamet må søke på nytt, men som det står i beskrivelsen er det ikke ønskelig med full utskifting. Fjorårets jenter har også hatt stor suksess, og vært ute og prøvd seg internasjonalt på ulike nivå.  I 2013 ligger det jo ellers spesielt godt til rette for å prøve seg!

For 2013 er det oppstart med samling allerede i påska, og søknadsfrist er satt til 25 januar slik at laget er klart i god tid før dette.  

Les mer om teamet, og hvordan du kan søke i brosjyren du finner her.
Kontaktperson er Vidar Christensen, tlf. 90178874
mail trial.team.girls@gmail.com 

Jentenes logo er signert Helene Sørlie

Trial Team Girls 2012:

2012-årgangen besto av Erika Melchior, Mette Fidje, Maritha Christensen, Lene Dyrkorn, Silje Østlie, hanne haga, Ingvild Webb Dahl - pluss Helene Sørlie og Camilla Dybedahl, som ikke var til stede da bildet ble tatt.