Fra Motorsportkonferansen (II)

Offisielt referat grenmøtet Trial under Motorsportkonferansen er nå lagt ut. Det meste er jo for lengst gjort kjent via representantene, men en liten oppsummering :

UEM har vedtatt at alle løp skal gå på lukket område slik at førerkortkrav faller bort i EM. Fri ccm for førere fra 16 år (men sikkert krav knyttet til konkurranseklassen) 
UEM-løp kjøres ikke etter Non-Stop regler i 2013
UEM kan vedta en 1oo-poengskala der alle fullførende får poeng. (Seinere i møtet ble det vedtatt å benytte denne også i NC, hvis den vedtas i UEM)

NC/NM: Årets arrangement har holdt god standard. 
Det settes ned et utvalg som skal vurdere endringer i NC,  for å ta opp dette på MSK 2013. Foreløpig Terje Lundevold og Atle Dyrkorn, som kan trekke inn flere. 

Forslaget som styrker arrangørens rett til å velge antall runder (2×15/12 vs 3×10/8)  ble vedtatt.

I veteranklassen i lag-NM ble antall deltakere på lagene redusert fra 4 til 3, med 2 tellende i hver seksjon.

Ryggskinne og knebeskyttere tas inn som anbefalt utstyr, men påbys ikke.

Beskyttelse av bakre kjededrev tas inn som anbefaling (dette er påbudt i internasjonale løp, også EM i Oslo)

En bredt sammensatt arbeidsgruppe skal fremme X-trial i Norge!

Foreløpig terminliste vedtatt, endelig liste skal være klar 15.januar (se tidligere omtale)   Seinere har Pål Magnussen i NMF uttalt at det vil bli endringer, fordi en arrangør skal ha trukket seg.

Arbeidsgruppe trial:
Harald Paulsen (leder)
Marianne Lundevold (vara for leder)
Roald Stenvik
Anders Minken