KM Midt-Norge: 4.runde i Skodje

Arrangørklubben stilte i MOT-skjorter - og med svært mange fører!

Arrangøren har sendt en liten rapport:

Sist lørdag arrangerte Skodje Trialklubb KM 4 i region Midt-Norge
Det blei laget 7 seksjoner i alle 3 seksjonssettene, plassert nær sagt overalt på vårt ganske store område. Med 3 runder  blei det litt gåing for ledsagerne og dette kaller vi seniortrim!
I vakkert haustver uten regn hadde alle en fin dag i skogen ifølge
tilbakemeldingene.
Det var påmeldt 58 deltagere og 53 møtte til start, og Skodje stilte med 16
førere.
Det er et godt rekrutteringsarbeid som blir gjort i klubbene her oppe og
det er mange år siden så mange har vært påmeldt

Skodje er en MOT kommune der Skodje Trial er medlem. MOT – teamet stilte på premieutdelingen og alle Skodjeførerene stilte i MOT  T-skjorter

Som ei videre rekrutteringssatsing har både Skodje og Kleive søkt om en felles NC
helg i 2013 (Trialavisa håper den søknaden går igjennom!)

Sender også noen bilder tatt av Eva Kristin Nedrevold

Hilsen Stevneleder
Ove Alnes

Resultatlistene ligger på www.skodjetrial.com

 Flere bilder hos Kleive KFUK/KFUM Trial