Invitasjon til NC 3 og 4 på Karmøy

Arrangementene på Karmøy har blitt hardt rammet av pandemien, men nå ser det bra ut!
Løpene blir da NC 3 og 4 i årets sesong, og arrangeres 25. og 26. september. Dersom du er av de som var påmeldt til de planlagte løpene i vår , og ikke meldte deg av skal du ha blitt flyttet til høstens løp og trenger altså ikke å verken melde deg på eller betale på nytt – men sjekk listene i iSonen!

Invitasjon med alle opplysninger