Resultater fra HC-2 på Kokstad

Graeme Carter har sendt resultater og noen refleksjoner om løpet og seksjonsleggingen:

Resultater alle klasser

HC runde 2 ble arranger av BTT 19. juni. Deretter gikk vi av på ferie, og derfor er dette innlegget litt seint.
Å lage til løp og spesielt å lage seksjoner er veldig gøy. Vi pleier å lage to sett med seksjoner: ett sett for klassene EABCD og ett sett for rekruttene. EABCD sett har vi som vanlig måttet spenne over ferdighetsnivåer fra Elite til nybegynnere og her legger vi mye tid i å gi alle en reell prøvelse (det engelske ord Trial betyr prøvelse 🙂 ). Ut fra resultatene og tilbakemeldinger hadde seksjonsleggergjengen truffet ganske bra, kun Elite og A hadde seksjoner som var vanskelige og til dels meget vanskelige, men de klagde ikke . Faktisk var de eneste klager rettet mot transport til seksjonene, men det er en kjent sak på Kokstad, dvs at transporten kan noen steder bli vanskeligere enn seksjonene.. 🙂
Så var det seksjonene til rekruttene. Tidligere år har vi laget 3-4 seksjoner til disse få kjørere enkelt og kjapt, men i år, som også Vestkant Trial erfarte, hadde vi nesten like mange deltagere i rekrutt løypesettet (19) som i det store løypesettet (24). I tillegg er noen av rekruttene fort blitt ganske flinke, så det var nødvendig med både flere seksjoner (6) og forskjellige spor i seksjonene. Det sagt kunne kjørerne til enhver tid velge selv hva de ville kjøre. Noen valgte fritt spor hele løpet, mens andre valgte rødt spor, og andre igjen vekslet. Som det står i reglementet for barn, var det ingen rangering og alle ble premiert likt.
Det var en fin dag som begynte ganske våt, sleipt og gjørmete, men sluttet med solskinn og mange blide fjes. Vi takker de over 40 deltakere som kom og underholdt oss, men også de over 30 funksjonærene som var nødvendig for å få det til (dommere + seksjonsleggere + kioskvakt + parkeringsvakt + koronavakt + medic + sekretariat + løpsledelse) 🙂

Graeme Carter