Referat fra Motorsportkonferansen 2016

ingveig

Referatet ble klart i rekordfart!

Ny grenleder er Bjørn Hovden.
(Det var ingen kampvotering, men flere klubber har ment at valget bør være på et tidspunkt i konferansen der alle har rukket fram!)
Grenmøtet ga også tilslutning til at arbeidssgruppa går videre med arbeidet rundt felles transport til internasjonale løp. Referatet rundt punktet

Referat MSK 2016 med årsrapport fra trial 2016 

Den mest synlige endringen for neste år er at klassebetegnelsene ble endret, og at kvinner elite nå får merket sitt spor med gule piler – se nærmere detaljer i referatet!
Videre reduseres straffen for å hoppe over en seksjon fra 20 til 10 prikker.

 

Høydepunktet for oss under Motorsportgallaen var at Ingveig Håkonsen fikk prisen for Årets Motorsykkelutøver!
Intervju med Ingveig i Smaalenenes Avis  

Under grenmøtet fikk Grimstad TK MAU årets Gulløks for beste arrangement – Lag-NM 2016!

Grimstad fikk gulløksa for lag-NM 2016