Søgne får midler til lavterskeltilbud

gjensidige2016Et lite utvalg organisasjoner i Søgne ble invitert til møte påordførerens kontor fredag kveld, for å snakke om bruk av kommunes midler til frivillighet. Møtet startet også med en 10-15 minutter på det temaet, før Gro Trondsen fra Gjensidigestiftelsen dukket opp!

Siden etableringen i 2007 har stiftelsen delt ut ca 1,2 milliarder kr til ulike formål, med en visjon om å bidra til et et tryggere samfunn, og at flere får mulighet til å leve friske og aktive liv. Innsatsområdene er Trygghet, mestring og læring, sosial inkludering og mangfold , fysisk aktivitet og kosthold.

Søgne Trialklubb fikk midler til klubbhenger i fjor, som har vært flittig brukt. I år ble de ble tildelt en svært stor sum: 866 528 kr! Midlene er øremerket tiltak slik at flest mulig får sjanse til å delta i trialmiljøet, uavhengig av økonomiske og sosiale kår. Stiftelsen sier at klubben tidligere har vist at de klarer å gjennomføre det de satser på, og derfor fikk ja til dette store prosjektet, som faller innenfor minst 3 av satsingsområdene 🙂
Kjetil Strøm var nok fortsatt litt i sjokk i går kveld, men både han og klubben gleder seg til å brette opp erma og starte på jobben med å realisere gode planer!

Video hos N247

N247
Søgne og Songdalen Budstikke