Opptak til Trial Team Girls 2016

Trial Team Girls ble startet i 2012, og har siden da vært et populært og aktivt miljø for deltakerne. Det er blant annet basert på at de eldste deler erfaringer med de yngre, og det ønskes derfor også en bredde i sammensetningen av laget.

Søknadsfrist er 1.desember, og all informasjon om teamet. søknad og opplegget finner du i dette fyldige infoskrivet! 

Inneværende år har det allerede vært 6 samlinger, pluss de to store jentesamlingene, så det er en gruppe med god aktivitet!

Dette er bare noen av jentene, her på samling i mai 2015
Dette er bare noen av jentene, her på samling i mai 2015

( Minner samtidig om at det også er mulig å søke seg til NMF’s jente-team som er felles for flere grener – se info her )