Saksdokumenter til Motorsportkonferansen

14nye regler dager til konferansen, og saksdokumentene er publisert 🙂  Beretning, budsjett  og forslag til grenmøtet 


Forslag: 

  • Kvinner skal kjøre 30 seksjoner i NC ( Vestkant Trial og Skiptvet )
  • Norgescup åpnes for deltakere med lisens fra andre land ( fra Arbeidsutvalget)
  • En presisering av reglene for 5-prikksfeil vedrørende feil passering av egne eller andres porter ( Signert grenleder)
  • Aldersgrensen for NM-lag veteran endres til 40 år    (OMS)
  • Det innføres en supplerende «old-Boysklasse ned grense 30 år ( Sørlandets TK;  tilleggsforslag hvis heving til 40 år vedtas )
  • Kjøring i en sløyfe med kryssing av spor gir 5 prikker ( Riska)
  • Kjøring i kortermet skjorte tillates (Gjerstad)
  • Punktet «miljø» i SR gis et tillegg om vasking av sykler; som også omfatter en anbefaling om tilstrekkelig kapasitet.( Riska)
  • Konkurransereglementet  tilpasses så langt som mulig det internasjonale reglementet (ikke ny formulering, men understrekning)
  • NMF satsningsgrupper : til diskusjon rundt organisering og økonomi