Team Norway åpner for nye søkere- frist 9.november

team Norway Team Norway trial åpner for å søke opptak . Søkere må være 13-16 år; dvs født seinest 2003 (altså 13 neste sesong).

Målgruppa er utøvere som har vilje og ressurser til å satse langsiktig og som sikter mot en internasjonal karriere.

Invitasjon                 Søknadsskjema 

Tips: feltene i søknadsskjemaet utvider seg ikke automatisk, men du kan utvide ved å dra nedre kant av feltet nedover – eller bruke et ekstra ark!