Hvordan går det med Gas Gas?

GasGas-LogoGas Gas har lenge hatt en usikker framtid.  Selskapet var insolvent og måtte gå til skifteretten, produksjon av nye sykler opphørte da utgifter ble kuttet og deler av arbeidsstokken permittert.
Behandlingen er nå inne i en ny fase der firmaet er satt under administrasjon, uten at forretningen er opphørt.

Tandberg MC har sendt ut en pressemelding med ytterligere opplysninger, der de også understreker at deler blir ekspedert (også fra Spania) og at det er godt håp om en løsning med gjeldssanering og salg til nye eiere slik at produksjonen tas opp igjen.
Det er også det inntrykket som ser ut til å være enerådende etter en runde på nett i både spanske og engelske medier!

For fabrikkskjørerne er det imidlertid harde tider. Situasjonen er dramatisk sier Adam Raga, da han tirsdag fikk beskjed om at VM-supporten var innstilt for i år. (PS: velg oversettelse til engelsk hvis du kan. Mye bedre kvalitet enn til norsk!)
I Tsjekkia er han mer eller mindre overlatt til seg selv og det som fins av gode hjelpere, i Borås stiller den svenske importøren opp med noe support og videre i sesongen får vi tro det lar seg organisere noe..

GasGas_vol_produirArbeiderne ved Gas Gas /Ossa har også organisert seg i kamp for egne arbeidsplasser, under motto «Gas Gas vol produïr i no morir»

Det vil vi også- lik gjerne gruppa på Facebook, her er det også oppdaterte nyheter ( inkl Google-oversatte ) og de trenger all støtte de kan få!

 

Pressemelding fra Tandberg MC 

Trial Magazine har funnet fram noen bilder til ære for Gas Gas