Nytt opptak til Team Norway

Sesongen er på hell, og det er på tide å planlegge framover – i hvert fall for de som satser mest på idretten. Team Norway Motorsport Trial har åpnet for nye søkere, i alderen 13-16 år ( født seinest 2002). Forutsetningene er at du har både evne og vilje til å satse langsiktig for å nå toppen i trial. Det skal sendes skriftlig søknad, og de som da er aktuelle kalles inn til en trenings- og testhelg sist i oktober. Siste frist for søknad er 15.oktober, men det skader jo ikke å sende før. Legg merke til at klubben din også skal behandle dette, og bekrefte at de stiller seg bak søknaden og vil prøve å legge til rette for at du kan satse slik du ønsker og slik det kreves for å nå toppen.

Informasjon og søknadsskjema på NMFs hjemmeside

Årets Team Norway-utøvere
Årets Team Norway-utøvere