Karmøy Trialklubb ber om hjelp!

BrannKarmøy
Sist tirsdag ble klubbhuset til Karmøy Trialklubb påtent og brant ned til grunnen. Her var det verken barnestreker eller uhell, en bil var satt på tvers for å sperre  veien.

karmoyKlubbhus, klubbsykler – alt borte. Heldigvis har de aktive syklene sine hjemme, men Karmøy Trialklubb har mistet grunnlaget for rekrutteringsarbeidet sitt og nå har de bedt både lokalmiljøet og trialvenner om hjelp.  Klikk på bildet for detaljer.

I tillegg har klubben utlovet dusør på 10 000 kr for tips som kan oppklare brannen – men hadde noen av Trialavisas lesere sett eller hørt noe ville dere nok for lengst tatt affære!