Litt mer fest men mest alvor fra Motorsportkonferansen

Forbundsstyret viste nye sider og bød på seg selv under gallaen: her Odd Georg Østbyhaug (Snøskuter), Kjetil Kristiansen (Radiostyrt) og Svein Elgvin (Båt)
Forbundsstyret viste nye sider og bød på seg selv under gallaen: her Odd Georg Østbyhaug (Snøskuter), Kjetil Kristiansen (Radiostyrt) og Svein Elgvin (Båt)

Kvelden ble særdeles vellykket. Bandet var proffe, og avsluttet med en Queen-sekvens som vakte spesielt stor begeistring.  Marit Strømøy er jo ikke bare en båtutøver i toppskiktet men også proff vokalist , og fortsatte showet.

OMS fikk gulløksa under avslutningen av grenmøtet lørdag, men seinere på kvelden ble det altså mer heder: De fikk også prisen for årets beste arrangement uavhengig av gren.
Presentasjonen av prisvinneren kan du se her .
Trialavisas tilbakeblikk på løpet

Det ble en sein kveld for mange, men klokka 9.00 var folk på plass igjen til ny dyst i grenmøtet, med mange viktige saker på dagsorden. Kort oppsummert

– Norsk lisens ble krav i NM (men ikke statsborgerskap som foreslått)
– NM-arrangementet kan inneholde en åpen klasse uten status
– fri kubikk i junior-NM fra 13 år (men husk at det til gjengjeld nå er krav i laveste klasse i NC)
– påbud om «dødmannsknapp» og drevbeskyttelse
– ryggskinne og knebeskyttere ble ikke påbudt (men fortsatt anbefalt!)
– Å kjøre med tillatt rygging som eksperiment er en god ide. Anders Minken framholdt spesielt at det er enkelt å forstå, og lett å dømme: Du skal kjøre denne ruta fra A til B uten å fote, og du har 1:30 å gjøre det på. Punktum. Han lovte dessuten at dersom dette blir gjennomført i Hobøl eller på Kråkerøy skal han sjøl delta ..  🙂
– uendret standard påmeldingsfrist (15 dager) ; kan jo settes kortere i TR
– ikke endring i regler for premiering
– «No stop» i norske løp ble enstemmig nedstemt. Anders Minken er glad for det, så han har et konkret signal å ta med ut i de styrende organer. Anders lurte likevel på om forslagsstiller er svakt schizofren siden han stemte mot sitt eget forslag..
-Foreslått økning av startkontingent i NC fra 350 til 500 ble for tung å svelge, og det ble ikke åpnet for avstemning over mer moderate prisendringer. Dermed ble det ingen økning for noen statusløp.

Det var en lang og grundig diskusjon om seksjonsnivå. Både Bjørn Hovden og Audun Sørensen har utarbeidet interessante statistikker. Audun viser sammenlikning fra 2007 til 2013, der det viser seg at førerne ikke er blitt yngre i snitt – men det er færre prikker.
Snittalder i elite i 2007 var 18, 9 år – i 2013 var den økt til 20,4.
Svært positivt – de eldste har ikke lagt opp i samme grad som tidligere. ( Ib Vegard og Martin Hemmer er de som er igjen fra 2007 ).

Tilsvarende tall for A er 17,5  og 17,6 og i B 15,6 og 15,4 , og også i A er det flere navn som fortsatt finnes på listene i A eller E.  At førerne ikke er blitt noe særlig yngre var litt overraskende, siden en del kommer nærmest rett i B ( 4 førere rett fra «rekrutt» i 2013) – men det slår ikke ut med så mange tideler i en såpass stor klasse.
Prikker er det derimot blitt færre av:
Utøverne i elite hadde i 2007 i snitt 87,7 prikker , i 2013  71,3
A klassen  2007: 82,7 prikker   2013 :66,2 .
B-klassen  2007: 66,8 prikker  2013: 45,8

Seksjonene er altså blitt enklere, i forhold til førernes nivå. Bjørn hadde mye statistikk, bl.a. de tre beste i alle klasser i  alle NC løp 2013, der det med unntak av løpet i Valle var relativt få prikker.
Tabell 3 beste 2013

Juryens funksjon ble også debattert.

Joyce Christine Andersen (leder for MC-seksjonen) orienterte om arbeidet i seksjonen. Av størst interesse for oss er kanskje omleggingen av lisens-systemet, som forventes innført i 2015. Systemet blir elektronisk og alle må bruke opp innkjøpte papirlisenser neste år.  Også andre endringer virker lovende, så følg med!

Fra utdanningsmøtet meldes at trenerutdanningen etter den nye trenerløypa er i ferd med å komme på plass – trener 1 er godkjent av NIF og blir gjennomført i 2014, selvkostprinsippet skal være rådende og at det generelt er en positiv stim..
Info hos NMF  

Sist, men absolutt ikke av minst interesse: Terminlista 2014

Her bare de norske løpene:

19-20/4 (?)  NC1 + Kråkerøy /Open (? fordi arrangøren ønsker en uke seinere)
*                                                                      Kanskje fordi 19 april er påskeaften?
03/5              NC2 Valle
10/5               åpent løp i Torshovdalen ?  («stadiontrial/urban»)
21/6               NM Gjerstad . Mulig X-trial 22/6?
28-29/6        Hobøl 2-dagers
06-07/7        Midnattsol Trial Bodø
26/7               X-trial Stavanger
16-17/8          Nordisk  individuelt og lag, Kinna,
30-31/8         NC3+4 Kristiansand ,
20-21/9         NC 5+6 Skodje
27/9               NM lag Riska .