Regionteam og jenteteam 2014

For deg som vil satse på å utvikle deg videre mot toppen byr NMF på satsingsteam på to nivå:
Team Norway er selve flaggskipet, men krever også mye av deltakerne. her kan det fortsatt søkes – frist 17.november. Klikk her for mer info!

Regionale rekrutteringsteam : her er det nå tre lag- øst, sør og vest. Målet er både motivasjon og opplæring i målrettet satsing, en slags «Team Norway light». Det arrangeres samlinger, og hvert lag har sin egen faste coach som har ansvar for opplegget i tillegg til trenerne på samling.  Alder 13-16 år, nivå fra ca B – opplegget ellers beskrevet i brosjyren som du finner her. 
Søknadsskjema er siste side i brosjyren, og alle søknader sendes Roald Stenvik. Kontaktopplysninger for Roald og de øvrige team-coachene står på side 4.

Team Øst har et eget skriv i tillegg

Jente-rekrutteringsteam: Det er i tillegg et eget lag for jenter, der modellen og aldersfordelingen er litt annerledes. Målet er å fremme internasjonal satsing, blant annet ved å bruke kompetansen til de utøverne som allerede har erfaring. Det er ett lag, men tre ulike nivå der en av målsetningene er at de eldre jentene deler både kunnskap og erfaring til glede og inspirasjon for de yngre.  Mer om dette i egen brosjyre  Søknad på mail (se brosjyren) og informasjon hos Vidar Christensen (901 78 874)

Søknadsfristen for jente- og regionlagene er 8.desember 2013, og også de som har vært på teamene i 2013 må søke på nytt.

Du kan gjerne søke på flere lag – f.eks både Team Norway og regionlag, region- og jenteteam eller for den del alle tre. Du vil imidlertid  bare kunne få plass på ett av dem!

Fulltallig team: f.v Mette Fidje, Hanne Gilje Haga, Martha Christensen, Ingvild Webb Dahl, Erika Melchior, Silje Østlie, Camilla Dybedahl, Helene Sørlie og Lene Dyrkorn. Foran: Trenerne Ib Vegard Kaasa Andersen og Martin Fjermedal
Her er det Trial Team Girls 2012 som er på samling i Hobøl:   Mette Fidje, Hanne Gilje Haga, Martha Christensen, Ingvild Webb Dahl, Erika Melchior, Silje Østlie, Camilla Dybedahl, Helene Sørlie og Lene Dyrkorn. Foran: Trenerne Ib Vegard Kaasa Andersen og Martin Fjermedal. Ib stilte sporty opp i «teamdrakta»