Nytt opptak til Team Norway Trial

Team Norway er en satsingsgruppe for utøvere som satser langsiktig med målsetting internasjonal suksess. Når det nå åpnes for nye deltakere er det aldersgruppen 13-16 år som kan søke.
TNT har et omfattende samlingsprogram med inntil 50 samlingsdøgn, krav om internasjonal deltakelse og krav til utøver, støtteapparat og klubb som skal gjøre det mulig å gjennomføre planene.  i søknaden skal det derfor redegjøres både for resultater 2012 og 2013, treningsmengde og treningsmuligheter, og ambisjoner for framtida.

Informasjon hos NMF      Søknadsskjema med utfyllende informasjon

Søknadsfristen er 17. november med tanke på en opptakshelg i månedsskiftet. NB: Søknaden skal signeres også av klubben, så ikke vent til siste øyeblikk..