Anne Helene Oppegaard hedret som årets ildsjel 2012

Anne Helene gratuleres av Roy Wetterstad og Roy Øwre. Foto: Jon Fredheim

Anne Helene Oppegaard har vært knyttet til Oslo Motorsenter i en mannsalder. Hun startet der i februar 1977, nærmest ved en tilfeldighet.  
Ungene startet på skolen, SFO var ikke funnet opp og hun tok permisjon fra jobben i ventilasjonsbransjen.  
Oslo Motorsenter hadde hun aldri besøkt, sjøl om hun  som ung bodde på Svartskog, og tok buss forbi oppkjøringen hver dag. Ja, for sjøl om det virker utrolig var jo dette hovedveien inn til Oslo..
Men da hun ymtet frampå hjemme om at det så spennende ut sa mor blankt nei: Det der var ikke noe sted for henne! Så feil kan man ta..

Men nå var jo Anne Helene blitt voksen, og en dag falt blikket på en annonse i Østlandets Blad: Motorsenteret trengte en timeansatt, gjerne kvinne. Ikke lenge etter var hun ansatt to kvelder i uka, for å drive ulike aktiviteter for medlemmene.

Motorsenteret har helt siden starten rundt 1960 hatt to hovedfokus: trafikksikkerhet og sosialt forebyggende arbeid. På 70-tallet var det rundt 1000 medlemmer, og åpent fra tidlig til seint alle dager unntatt lørdag kveld! Selvfølgelig mest motorrelatert, men også hobbygrupper som rosemaling og veving. Anne Helene begynte i den enden, men ble fort knyttet til bilsportgruppa der hun lærte  å skrive noter til PO-løp, lagde opplegg for løp og sto post på fritida. Samme år skulle NMK Oslo ha trial-løp og Odvar Schiøll mente at hun måtte være med og lære. Ilddåpen var å stå parkeringsvakt, der var det kjeft å få – den gang som nå – men ved neste konkurranse var hun rykket opp til mer «papirarbeid». 

Høsten 1977 trengtes en ny timeansatt for å drive trialinstruksjon.  Fred Olsen kom til Motorsenteret, og da ble det virkelig vind i seilene. Hvorfor skulle nå NMK Oslo drive trial-løpene, burde ikke senteret hatt sin egen trialklubb? spurte Anne Helene.  Dette viste seg riktignok å by på problemer, Idrettsforbundet var skeptiske til denne kommunal klubb/idrettsklubb-konstellasjonen – men etter flere runder ble Oslo Motorsenter MC-klubb ønsket velkommen i idretten, med trial og Roadracing på programmet.

Haugs Minneløp i Hobøl (1990?): Anne Helene ordnet listene. Rune Vikeby til høyre . foto: OMS

Mens jobben etter hvert ble mer administrativ, har det idrettslige engasjementet som frivillig bare økt på. Hvert eneste år siden da har Anne Helene hatt et eller annet styreverv. Hun har arrangert løp, hjulpet Hobøl Motorklubb da de startet opp og ikke hadde noe arrangørkorps, sittet i utvalg, hatt verv i Norges mest seiglivede motorsykkelkrets og også en periode i styret i Motorsykkelforbundet. Per i dag er hun medlem av styret i OMS Trialklubb, og revisor i region Øst. Når EM skal arrangeres 2013 kommer hun garantert til å ha en rolle.

Nordisk Mesterskap 1986. Anne Helene har fremdeles Yamaha-kjeledressen!

 

Sjøl har hun aldri vært noen motorsykkelkjører, men det holdt på å bli sykkelkjøp for bare et par år siden! Gemalen Bjørn har derimot et knippe sykler og sidevogn, så turer blir det nok råd med.

Det ene året hun tenkte å jobbe på Motorsenteret ble til over 30, og  sier det aldri har vært en kjedelig dag. Når hun snakker om tida som har gått er det tydelig at det strømmer på med gode minner. Historiene triller ut:  om Vikeby som kom rett fra Libanon og grisekjørte da han skulle lede kolonnen fra OMS til Hobøl, om delegasjoner fra Bonn og Japan som kom til Oslo for å lære å drive motorsport som ungdomsarbeid, om alle de flotte menneskene hun har blitt kjent med i idrettsarbeidet – og om alle de andre ildsjelene hun syns hadde fortjent prisen like mye som henne.

Da Roy Wetterstad leste opp begrunnelsen sa han jo ikke navn, bare «vedkommende har..» , og Anne Helene sier hun satt og ble mer og mer sikker på at dette måtte være Kjersti Pedersen fra Borg. Men så kom «vedkommende har vært med i sin klubb siden starten i 1978» , og da ble hun litt rar i ansiktet..  

Egentlig tenkte hun ikke å reise på Motorsportkonferansen, sjøl om hun hadde lyst, fordi hun syns yngre krefter skal slippe til. Men så var det kjønnskvoteringen da, og Elin Frager var uvanlig rask til å si nei, hun kunne ikke dra. Absolutt ikke!

«Jeg ble så forskrekket over all denne oppmerksomheten» sier Anne Helene, og føler at hun plutselig ble helt stum da hun skulle opp på scenen. Men det finnes vitner på at hun takket på en beskjeden måte, sa noe om alle de andre – og så overbevisende glad ut!  

Trialavisa slutter seg til alle gratulantene! Mer fortjent kan en pris ikke bli.

Forslagstillernes begrunnelse . Forslaget ble fremmet av OMS Trialklubb, men det sto flere bak!