Motorsportkonferansen

Saksliste og forslagene til seksjonsårsmøtet og grenmøtene på Motorsportkonferansen er offentliggjort, og her er det både gjengangere og forslag som garantert vil bli omstridt.

På sakslista står X-trial , med ønske om å fremme dette i Norge. I første omgang vil det bli diskusjon og evt en arbeidsgruppe som skal jobbe videre – og her trengs personer. Gjerne fra Østlandet, da den landsdelen foreløpig ikke er så godt representert blant forslagene! 

Det er bare 5 innsendte forslag til grenmøtet, her presentert i «kortformat»

1. Forslag om at arrangøren avgjør om NC-løp skal kjøres over 2runder x 15/12 seksjoner  eller  3×10/8 seksjoner.  ( I dag er det mulig å søke dispensasjon )
Forslaget er stilt av Riska Motorsykkelklubb v/Martin Haga

2.  Forslag om at antall førere i veteran-NM for lag reduseres til 3 med 2 tellende, slik det er for kvinner.
Begrunnelsen er at det skal bli lettere å stille lag.
Forslagsstiller: Skiptvet Motoraktivitetsklubb v/Bent Håkonsen

3. Forslag om kjøretid for lag-NM:
Det foreslås at kjøretida ikke opplyses i tilleggsreglene, men avgjøres av juryen etter forslag fra stevneleder. 
Begrunnelse: det er vanskelig å forutsi antall lag og andre forhold som vil påvirke kjøretida. En tilsvarende ordning praktiseres for lag-VM
Forslagsstiller: Sekssjonsstyret v/grenansvarlig Tor Linnerud

4. Tillegg til teknisk reglement pkt 29 – Beskyttelse av åpne overføringer.
» Det anbefales at man monterer en plastskive på utsiden av bakre kjededrev, som i sin helhet dekker åpninger i drevet. En slik skive er fra 2012 påbudt i løp underlagt FIM’s tekniske reglement, f.eks internasjonale statusløp. Påbudet vil bli vurdert innført i dette reglementet ved et senere tidspunkt.» 
Forslagsstiller: seksjonsstyret v/ Tor Linnerud

5. Tillegg til teknisk reglement § 65 Kjøreutstyr
Det foreslås innført påbud om bruk av ryggplate, i tillegg til dagens utstyr.
Begrunnelse: redusere skaderisiko.
Forslagsstiller: Riska Motorsykkelklubb

Ut fra noen innlegg på Facebook er det vel grunn til å tro at ikke alle er enige i dette forslaget.
Det må i så fall også spesifiseres hva som er en godkjennbar ryggplate/ryggskinne. Internasjonalt finnes ikke dette påbudet, men hos f.eks Svemo står det som en anbefaling.  

Fullstendig saksliste og forslag til grenmøtet TRIAL hos NMF 

Saksliste og forslag til seksjonsårsmøte Motorsykkel (felles)

Det er også forslag til fellesdelen av Motorsportkonferansen, der det bl.a er fremmet et forslag/krav om at NMF skal opprette et fungerende register over aktivitetsledere og andre lisenser. Det bør i hvertfall bli enstemmig vedtatt.

Tor Linnerud og My Leirvaag har ønsket å gå av, og forslag til valg er Harald Paulsen (grenansvarlig)  og Marianne Lundevold (vara)