Arrangørene på Bokn hilser til gjester og hjelpere!

Pluggen Trialklubb  sender en hilsen til alle besøkende, og samtidig en takk til alle som var med på å gjøre arrangementet mulig – både fra egen klubb, andre klubber som stilte opp med hjelp,  og folk som ble engasjert i lokalmiljøet.

Det var en glede å se hvor fint det så etter at alle var reist: Ikke en papirbit eller annet søppel å se der gjestene hadde parkert, og det satte arrangørene stor pris på! 
Pluggen MK takker for besøket, og håper å kunne ønske velkommen igjen ved neste anledning!

hilsen Pluggen – v/ Arthur Trosnavåg