Trialoppvisning under LillesandsDa’ene

Under festivalen LillesandsDa’ene tidligere i sommer fikk ungdommen sin egen kveld der de disponerte scenen på Havnetomta. Det var musikk, men også andre innslag – blant annet trialoppvisning! Fra Oddbjørg Vold har vi mottatt noen bilder fra arrangementet, som var et populært innslag.

Oppfordring til andre trialklubber og festivalarrangører:
Gak hen og gjør lige så 🙂
Bilder fra oppvisningen (Alle foto: Oddbjørg Vold)