Setesdal Folkehøgskule klar for nytt år.

Første året på motorsportskolen er historie, og elevene sitter igjen med haugevis av gode minner og erfaringer.  
Skolen har mottatt mange søknader for neste år,fra både jenter og gutter denne gangen –  men ennå meldes det om plass for noen til.
Nytilsatt rektor Lene Dyrkorn er i gang med å sikre et enda bedre tilbud kommende skoleår: Første året har man høstet erfaringer, og nå blir det gjort endringer og tilsatt nye folk som lover godt for trialtilbudet.  Generelt blir det lagt mer vekt på treningen, men skolen vil likevel  beholde det fokuset på utvikling av hele mennesket som særpreger folkehøgskolene.  En fast stilling som motorsportlærer er utlyst, Mardon Moi skal også bidra som trialtrener og Siv Tove Vassdal-Nilsen og Terje Glomset som  stipendiater. 

Bedre mannskap for å sikre både miljø og sportslig nivå skal det vel være vanskelig å få, så de som ikke har fastsatt planer for neste år bør hive seg rundt!

SFH’s brosjyre
Skolens hjemmeside
Setesdal Folkehøgskule på Facebook