Søk til Trial Team Girls 2024

Velkommen til å søke om opptak i Trial Team Girls!  

Søknadsfristen er 27. september 2023, og beskjed om du kan få delta på opptakssamling til teamet kan forventes kort tid etter søknadsfristen går ut.
Opptakssamlingen vil avvikles etter  Lag-NM i OMS 30. september 2023.

Mer informasjon og søknadsskjema ( Google docs) her

Litt info:
I 2024 vil det kun være 8 plasser totalt på Teamet. Er interessen større enn 8, så vil det bli foretatt en utvelgelse.
Minstekrav er å

  • ha et sterkt ønske om å delta på teamet
  • delta på alle NC og alle TTG samlinger, med minder (vanligvis foresatte)
  • trene minst 2 ganger i uken på trial, og fysisk en dag i uka.
  • ha mål om å kjøre på et fremtidig satsingsteam.
TTG har gode tradisjoner!