Første vårtegn: invitasjon NC-åpning på Karmøy

Om akkurat 2 måneder starter den nasjonale konkurransesesongen med en dobbel NC-runde på Karmøy 28 og 29 mars.
Når vi skal så tidlig i gang – en uke før påske – er Karmøy et godt valg. Der har det vel ikke vært snø på de tider i manns minne!

Påmeldingsfristene er 2 uker før, 14 og 15 mars.
Invitasjon med alle opplysninger
Informasjon på klubbens nettside