Per Owe Andersen til minne

Lørdag 20 april 2019 gikk Per Owe Andersen brått bort.

Henriette og Martine mistet så alt for tidlig sin kjære og gode far. Mona mistet sin samboer og kjæreste. Hele trial Norge mistet en ildsjel.

Per Owe var et godt og varmt menneske som stilte opp for mange. Han har i mange år vært alene om omsorgen for sine to døtre, og stilt opp for dem i det meste. I og med at de startet med trial i Trøgstad trialklubb så ble han en god støtte spiller i klubben der. Engasjerte seg i styret i nmf region øst og ble etter hvert «primus motor» for støttegruppa for kvinnetrial. Han har stått bak mange vellykkede samlinger for kvinnetrialen i Norge. Per Owe hjalp til med det meste som trialen i Norge trengte. Seksjonsbygging, dommeroppgaver og juryoppdrag har det vært mye av.

Han var et menneske de fleste i miljøet kjente, alltid blid, hyggelig og veldig hjelpsom.

De som ønsker å delta i bisettelsen er hjertelig velkommen (ref. Familien)

Takk for alt Per Owe

Støttegruppa for kvinnetrial