Tiden er inne til å søke på regionale Team i Sør, Vest og Midt Norge for 2019

fra samling med mange ulike team, våren 2016! 

Informasjon fra Arbeidsgruppen Trial:

Det er ønske fra trialgrenen å ha satsningsteam i alle regionene. Har dere utøvere – jenter og gutter fra 13 år og opp til 17 + som er villig til å satse, kan vi se på muligheten til å etablere team.  Utøvere bør kjøre Norges Cup i klasse Ungdom eller Junior. Vår erfaring er at det er nyttig å komme sammen på tvers av klubber og trene. Det er både motiverende og lærerikt.

Grenen satser også på god opplæring og oppfølging av trenere som vil være med å trene de Regionale teamene. I 2017 ble det arrangert trenerkurs med Adam Raga, og i 2018 var Albert Cabestany her og trente både utøvere og trenere.

I 2017 hadde grenen team i Rogaland, Region Sør og Region Øst. Vi ønsker å opprettholde disse teamene, og i tillegg etablere team i Midt-Norge og Vest Norge (Bergen).  Vi ønsker å få en full oversikt over hvem som søker på Trial Team, for så å være behjelpelig med trener og leder for teamene. Leder for teamene har  ofte vært en av foreldrene eller en aktiv i klubben, som tar på seg dette ansvaret.

Teamene setter selv opp terminlisten, det har variert fra 6-8 samlinger i året. Egenandelen har variert fra 3000,- til 5000,- avhengig av hvor mye man vil ha ut av det. Grenen bidrar med økonomisk støtte som sammen med egenandel gir en sunn økonomi mht innleie av trenere.

Sendt søknad med noen opplysninger om hvor mye du trener, og hva du har tenkt å kjøre i 2019 sesongen.

NB: Denne søknadsrunde gjelder ikke Region Øst, de har et eget opplegg og har allerede hatt opptak i regionsteamet.
Følg med på Region Øst sine sider

Send søknad innen 18 februar på dette web Påmeldingskjema 
Eventuelle spørsmål kan rettes til Marianne på tlf. 45235898.

Med vennlig hilsen

Marianne Lundevold

Tlf. +47 45235898

Arbeidsgruppen Trial

Norges Motorsportforbund